Zomrel rodák z Bratislavy, básnik a prekladateľ Tuvia Rübner

Zomrel rodák z Bratislavy, básnik a prekladateľ Tuvia Rübner

Vo veku 95 rokov zomrel izraelský básnik, prekladateľ, filozof a intelektuál Tuvia Rübner. Známy spisovateľ a prekladateľ zomrel v pondelok nadránom v kibuci Merchavia v severnom Izraeli.

Tuvia  Rübnera nazývali  „migrantom z periférie nemeckej kultúry“. Po druhej svetovej vojne sa  usadil v kibuci a snažil sa z ústrania ponúkať plody svojej tvorby. Opatrne budoval spálené mosty medzi nemeckou kultúrou a judaizmom, a to v čase, keď sa kontakty medzi týmito dvoma stranami stále považovali za tabu.

Rodák z Bratislavy (1924), pôvodným menom Kurt Erich Rübner, prežil po úteku do Palestíny v roku 1941 ako jediný člen  rakúsko-židovskej rodiny obdobie holokaustu.

Prvé literárne krôčiky robil v nemeckom jazyku, neskôr prešiel na hebrejčinu. Prvý zväzok jeho lyriky v hebrejčine sa objavil na trhu v roku 1957. Od roku 1990 vyšlo autorovi niekoľko zväzkov poézie v nemeckom jazyku.

Lyrik Rübner, ktorý pôsobil v Izraeli aj ako umelecký prekladateľ a vydavateľ, preložil mnoho diel autorov ako napríklad Johanna Wolfganga  Goetheho alebo Franza Kafku z nemčiny do hebrejčiny, ale aj literárnych prác Samuela Josepha Agnona, či Dana Pagisa z hebrejského do nemeckého jazyka.

Rübner bol nositeľom významných ocenení, ako napr. rakúskej literárnej Ceny Theodora Kramera za literárnu tvorbu v odboji a exile, Ceny Christiana Wagnera (1994), Ceny Jeanette Schockenovej (1999), prekladateľskej Ceny Paula Celana (1999) a Izraelskej ceny za poéziu (2008). V roku 2002 mu udelili aj Cenu Jána Smreka.

 

Na svoje rodné mesto si zosnulý spisovateľ zaspomínal básňou  

"Pohľadnica: Pressburg, dnes Bratislava"

Bratislava sa volala Pressburg sa volala Poszony.
Pre mňa ostala Pressburgom.
Učiteľ Wurm mi ukázal triednu fotografiu a povedal:
Tento bol nacista, aj ten, aj henten. A tento
bol obzvlášť surový. Tamten padol v Rusku a
tohto vyhnali. Kto zo židovských žiakov prežil, to veru neviem.
Pressburg bol mestom troch jazykov. Štvrtým je mlčanie.
Existovali voľakedy hranice zla?
Pressburg leží na Dunaji, na výbežkoch Karpát.
Vedľa Martinského dómu stála neologická synagóga,
tak trocha maurská. Dole je Rybné námestie,
hore sa začínala Židovská ulica. Dunaj ešte tečie.
Som starý. Len pomaly sa dostávam ďalej.
V Pressburgu som sa narodil. Mal som matku,
mal som otca a mal som sestru. Myslím,
že som mal malé šťastné detstvo v Pressburgu.
Raz Dunaj celý zamrzol.
Kelti tu postavili pevnosť a taktiež
veľkomoravské kniežatá. Rimania
ho volali Posonium. Je to veľmi staré mesto.
Také staré, že ho nespoznávam.
Dovidenia, drahá, sotva.

Zdroj: Denník Pravda a Jüdische Allgemeine