Židovské obce

ŽNO Piešťany

Židovská náboženská obec Piešťany

Adresa: Piešťany 921 01, Nálepkova 3, p.o. box D- 91
Tel./fax: +421 905 381 244
E-mail: znopiestany [at] gmail.com

ŽNO Komárno

Židovská náboženská obec Komárno

Adresa: Eotvosa 15, 945 01 Komárno
Tel.: 035 7731224
E-mail: kile [at] menhaz.sk

web: www.menhaz.sk

Facebook: https://www.facebook.com/menhaz.sk

Úradné hodiny:

Pondelok od 15.00 do 17.00
Štvrtok od 10.00 do 12.00
Iné dni na základe telefonického dohovoru

 

ŽNO Dunajská Streda

Židovská náboženská obec Dunajská Streda

Adresa: Bačáková 3, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421-31-5516 418
E-mail: znodunstreda [at] gmail.comkonfi52 [at] gmail.comsternj47 [at] gmail.com

ŽNO Bratislava

Židovská náboženská obec Bratislava

Adresa: Kozia 18,  814 47 Bratislava
Tel.: +421-2-5441 6949
Fax: +421-2-5441 8041
E-mail: znoba [at] znoba.sk

Úradné hodiny ŽNO:
pondelok až piatok od 10 00 - 14 00 hod.

Informácie o Pamätníku Chatama Sofera na tel. čísle +421-2-5441 6949. Cintorín sa nachádza na Žižkovej ulici 36 - 40 a pre verejnosť je prístupný  pondelok až štvrtok od  9 00 - 16 00 hod, v piatok od  9 00  - 14 00 hod., v nedeľu od  9 00 - 16 00 hod. 

ŽNO Nitra

Židovská náboženská obec Nitra

Adresa: Pri synagóge 3,  949 01 Nitra
Tel.: +421903560525
E-mail: znonitra [at] gmail.com

ŽNO Trenčín

Židovská náboženská obec Trenčín

Adresa: Hviezdova 1, Trenčín
Tel.: +421 903 708 813 alebo: 032/7440 769
E-mail: kehilatrencin [at] gmail.com

ŽNO Galanta

Židovská náboženská obec Galanta

Kontaktné (poštová) adresa: SNP 997/17,  924 00 Galanta
Modlitebňa: Hviezdoslavova ulica 817/4
Cintorín: Školská ulica (na konci ulice)

Tel: +421905 723 943
E-mail: fotofahn [at] gmail.com

ŽNO Nové Zámky

Židovská náboženská obec Nové Zámky

Adresa: Česká Bašta 5,  940 01 Nové Zámky
Tel./fax: +421903 418 257
E-mail: tlang [at] novotrade.sk

ŽNO Žilina

Adresa: Hollého 9, 010 01 Žilina
Tel./fax: +421-41-5620 485
E-mail: zilina [at] kehilazilina.skpfsk [at] nextra.sk
Web: www.kehilazilina.sk

Bankové spojenie:
Pre platby zo Slovenska
č. účtu: 76511886/0900, SLSP Žilina

Pre platby zo zahraničia
č. účtu: 76511886, IBAN: SK90 0900 0000 0000 7651 1886, BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Klub Židovskej náboženskej obce v Žiline - stretnutia prvý piatok v mesiaci o 18. hod. v malej synagóge na Dlabačovej ul. 15.

Úradné hodiny ŽNO :

každý pondelok 9,00 - 11,00 hod.
prvý pondelok v mesiaci 9,00 - 10,00 hod. sociálna pracovníčka ŽNO

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA - Cintorín, Jesenského 1, Žilina

Otváracie hodiny na cintoríne:

Apríl - Október

pondelok - piatok 13,00 - 18,00 hod.
sobota - zatvorené
nedeľa 9,00 - 18,00 hod.

November - Marec

pondelok - piatok 13,00 - 16,00 hod.
sobota - zatvorené
nedeľa 9,00 - 16,00 hod
Telefón :+421-917-898-544

Počas významných židovských sviatkov je cintorín zatvorený

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA - Expozície judaík synagóga Dlabačova 15

Otváracie hodiny expozície:

piatok 15,30 - 17,30 hod.
nedeľa 14,30 - 17,30 hod.
Telefón:+421-908-694 333

Organizované skupiny si môžu dohodnúť návštevu aj mimo otváracích hodín

ŽNO Banská Bystrica

Židovská náboženská obec Banská Bystrica

Adresa:  Janka Kráľa 6, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421-48-4152900, +421905 618 044
E-mail: znobb [at] lsternet.sk
Web: http://www.znobb.szm.sk

ŽNO Rimavská Sobota

Kontakt: Športová 2, 97901 Rimavská Sobota
Tel.: +421 905 550 001; +421 47 563 4128
Email: rybarfamilyrs [at] gmail.com

ŽNO Prešov

Židovská náboženská obec Prešov

Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Tel./fax: +421-51-7731 271
E-mail: kancelaria [at] synagoga-presov.sk
web: www.synagoga-presov.sk

Prevádzkové hodiny kancelárie ŽNO Prešov:

Pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00 hod.
Kontaktná osoba : PaedDr. Peter Chudý,
kancelár ŽNO , tel. / fax: 0517731271

Prevádzkové hodiny v múzeu Judaík a v ortodoxnej synagóge:

Pondelok: zatvorené
Utorok: od 11.00 hod. do 15.00 hod.
Streda: od 11.00 hod. do 15.00 hod.
Štvrtok: od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Piatok: od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Nedeľa: od 14.00 hod. do 16.00 hod .

Tel: 051 773 1638, kontaktná osoba lektorka  PhDr. Zora Mihoková – v čase prevádzkových hodín múzea

Záujemci o vstup na cintoríny sa môžu prihlásiť počas prevádzkových hodín v kancelárii ŽNO Prešov, alebo na vyššie uvedenýc h kontaktoch. Cintoríny spravuje firma Glória, u ktorej je možné objednať aj opravy náhrobkov. Kontakt: pán Kovalčík , tel. 0908461222

ŽNO Košice

Židovská náboženská obec Košice

Adresa: Zvonárska 5, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-6221 272

E-mail: peter.absolon [at] kehilakosice.skkancelaria [at] kehilakosice.sk
Web: http://www.kehilakosice.sk/kontakt.html