ŽIDOVSKÉ MÚZEÁ ZAZNAMENALI NÁRAST NÁVŠTEVNOSTI

ŽIDOVSKÉ MÚZEÁ ZAZNAMENALI NÁRAST NÁVŠTEVNOSTI

Múzeá národnostných menšín a etnických skupín, patriace pod Slovenské národné múzeum (SNM), zaznamenali v roku 2018 nárast návštevnosti. Najvýraznejší bol v prípade Múzea židovskej kultúry a Múzea holokaustu v Seredi, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Múzea ukrajinskej kultúry.

Vyplýva to zo Správy o postavení a právach národnostných menšín v obcí 2017 - 2018, ktorú v stredu schválila vláda.

Múzeum židovskej kultúry, vrátane Múzea holokaustu v Seredi, v roku 2018 zaznamenalo 51.190 návštevníkov, v roku 2017 to bolo 15.505. Bežné výdavky na činnosť tzv. národnostných múzeí dosiahli v roku 2018 výšku 1.990.856 eur.

Správa takisto pripomína stretnutie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho s riaditeľmi národnostných múzeí, generálnym riaditeľom SNM Branislavom Panisom a zástupcami MK SR v septembri 2018, ktoré sa zameralo na identifikáciu nedostatkov vo fungovaní národnostných múzeí a hľadanie riešení.

Hovorilo sa o nevyhnutnosti zvýšiť finančné zdroje pre múzeá národnostných menšín na odbornú a akvizičnú činnosť, podporu odbornej činnosti aj prostredníctvom posilnenia personálneho zázemia národnostných múzeí.

Taktiež zintenzívnenie spolupráce medzi národnostnými múzeami a organizáciami národnostných menšín. Objavila sa i myšlienka obnovy činnosti komisie pre múzejnú dokumentáciu kultúr národnostných menšín a etnických skupín a opätovná realizácia spoločného projektu národnostných múzeí Múzeá a etniká.

msz