Židia v Slovenskom národnom povstaní

Židia v Slovenskom národnom povstaní

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania, ktoré vypuklo 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami. Nepriamo išlo aj o útok proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom. Okrem Slovákov, Čechov, Francúzov či Maďarov v ňom bojovali aj Židia.

„Začnite s vysťahovaním“ – tak znelo heslo, ktoré vyhlásil Ján Golian, čím odštartoval SNP. Bojovali v ňom aj Židia, teda tí, ktorí neskončili v koncentračných táboroch. Príchodom nemeckých vojsk na územie vtedajšieho samostatného Slovenska im hrozila bezprostredná likvidácia. Podľa historických dokumentov v povstaní bojovalo 1650 Židov. Okrem nich sa tesne pred povstaním začali búriť aj Židia uväznení v táboroch vo Vyhniach a po vyhlásení povstania boli oslobodené tábory v Seredi a v Novákoch.

Aj útek Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z koncentračného tábora v Osvienčime a rozšírením svedectva o zverstvách v nacistických táboroch prispeli k stupňovaniu odporu voči Tisovej vláde.

Ešte pred povstaním boli Židia sústredení v takzvanom  VI. robotnom prápore. Ich úlohou bolo stavať najmä mosty a iné stavby strategického významu. Rok pred vypuknutím povstania bol prápor zrušený a Židia mali byť presunutí do Osvienčimu a Sobiboru. Nestalo sa tak len vďaka vtedajšiemu ministrovi obrany Ferdinandovi Čatlošovi, podľa ktorého si museli Židia odslúžiť svoju prezenčnú službu – to im zachránilo životy.

Na toto obdobie spomína aj snáď najstarší pamätník SNP, dnes storočný, Alexander Bachnár. Aj on bol dovtedy v VI. robotnom prápore. Krompáče a lopaty vymenili za zbrane, s ktorými bojovali aj proti ťažkým nemeckým tankom. Z 1650 Židov, ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania zahynulo 269 z nich.

Ani po skončení  povstania a druhej svetovej vojny nemali Židia pokojný život. Na tieto chvíle spomína aj Alexander Bachnár. Po jeho návrate do rodných Topoľčian vypukol známy povojnový židovský pogrom. Spustili ho mníšky, ktoré rozšírili fámu, že židovský lekár chcel očkovaním otráviť kresťanské deti.