ŽIDIA V BOJI PROTI NACIZMU

ŽIDIA V BOJI PROTI NACIZMU

Na frontoch druhej svetovej vojny bojovali proti nemeckým nacistom a ich kolaborantom aj Židia. Za všetkých, ktorí sa pridali k ozbrojenému boju na území Slovenska, si dnes - v Deň víťazstva nad fašizmom a 75 rokov od skončenia vojny - pripomeňme príklady zahraničného aj domáceho odboja: britský výsadok Amsterdam a príslušníkov nováckej židovskej partizánskej jednotky.

Misiu Amsterdam organizovala britská tajná služba MI9 (Military Intelligence 9). Skupina výsadkárov operovala na slovenskom povstaleckom území na jeseň 1944 a mala za cieľ zabezpečovať únikové trasy pre zostrelených spojeneckých pilotov, získavať informácie o osude tunajšieho židovského obyvateľstva a pomáhať Židom, ktorí tu zostali po deportáciách roku 1942.

Členmi misie bolo niekoľko Židov, ktorí pred vojnou odišli do Palestíny: Cvi Ben Ja'akov, Rafael Reisz, Aba Berdičev, Chajim Chermeš a dodnes azda najznámejšou z nich ostáva Chaviva Reicková, rodáčka z dnešnej Rožňavy, ktorá pred odchodom do Palestíny žila v Banskej Bystrici a Bratislave.

Na Slovensko prišli v uniformách britskej armády, kde ich stihol tragický osud. Všetci členovia misie Amsterdam, okrem Chajima Chermeša, boli zaistení a následne popravení.

Do boja proti nacistom a ich ľudáckym kolaborantom sa zapojili aj Židia väznení v pracovných táboroch na Slovensku. V deň vypuknutia Slovenského národného povstania odišla z Pracovného tábora pre Židov v Novákoch do povstania organizovaná skupina bývalých väzňov. Na ozbrojený boj sa v tábore mesiace ilegálne pripravovali a v povstaní sformovali židovskú partizánsku jednotku.Vo velení a štábe tejto jednotky o sile asi 250 mužov pôsobili Juraj Špitzer, Imrich Müller, Alexander Bachnár a niekoľkí ďalší.

Jednotka bola nasadená pri Baťovanoch, Malých Bieliciach a neskôr pričlenená k partizánskej brigáde kapitána Alexeja Jegorova, s ktorou pôsobila v pohorí Veľkej Fatry. Viacerí členovia jednotky padli v boji.

Zdroj: Dokumentačné stredisko holokaustu