ŽIDIA NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

ŽIDIA NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

Etnograf a autor množstva vedeckých i populárno-náučných prác Peter Salner vydáva zaujímavú publikáciu. V nej usiluje priblížiť čitateľom komunitu, ktorá má „janusovský“ rozmer. Jej príslušníci sa usilujú poznať a pochopiť, čo ich očakáva v dohľadných rokoch a prispôsobiť sa tomu.

Zároveň na nich neustále dolieha minulosť: vplyv histórie, antisemitizmus, dôsledky holokaustu, viacnásobné násilné prerušenie, ale aj tlak ortodoxného judaizmu, ktorý pre mnohých dodnes tvorí etalón židovstva.

Hoci v praxi väčšinou už nie je funkčný, určuje priebeh sviatkov či bohoslužieb, kultúru a spôsob života veriacich a do určitej miery ovplyvňuje aj ľudí, ktorí sa viery z rôznych dôvodov vzdali.

Na margo toho pražský rabín Efraim Karol Sidon uviedol, že Žid „môže sa chovať ako chce, ale vždy bude vedieť, k čomu sa nehlási. Čo opustil. Kultúru, ktorú – márna vec – vytváral Pán Boh. A Žid sa musí rozhodnúť: buď sa vráti, alebo zostane mimo seba“.

Peter Salner (1951) je dlhoročným pracovníkom Ústavu etnológie SAV, venuje sa urbánnej etnológii a sociálnej kultúre Židov. Bol aj predsedom ŽNO Bratislava. 

msz