Záznam z Festivalu spolupatričnosti

V utorok 12 mája večer sme mnohí zažili veľký kultúrny zážitok. Pán rabán Zev Stiefel zorganizoval hudobný Festival spolupatričnosti.

S organizáciou mu finančne aj organizačne pomohli ŽNO Bratislava a ÚZŽNO na Slovensku

Počas festivalu sa divákom, ktorých bolo takmer 300,  prihovoril bratislavský rabín Baruch Myers, Oľga Hodálová - podpresdsedníčka ÚZŽNO na Slovensku a Tomáš Stern - predseda ŽNO Bratislava.

Celej židovskej komunite vyslali pozitívnu správu. Vo svojich odkazoch sa zhodne vyjadrili, že cesta súdržnosti a jednoty je tá jediná správna cesta, ktorou treba ísť...

Zo spevu pána rabína Stiefela sršala nefalšovaná úprimnosť. Atmosféra bola úžasná. Ďakujeme celému jeho tímu, ďakujeme pani rabínke Bine za prekvapenie - video odkaz desiatok z Vás.