Výroky slovenských súdov prispeli k budovaniu vyspelej demokratickej občianskej spoločnosti na Slovensku

Výroky slovenských súdov prispeli k budovaniu vyspelej demokratickej občianskej spoločnosti na Slovensku

Dňa 3. septembra 2019 boli vynesené dva dôležité rozsudky, ktorých spoločným menovateľom je uloženie sankcie za prejavy nenávisti a porušovanie základných práv a slobôd.

Samosudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici uznal vinným Ivana Kmotríka ml. za výkrik Heil Hitler, pričom použil i nacistický pozdrav zdvihnutím pravej ruky.

V rovnaký deň padol i dlho očakávaný odsudzujúci verdikt Najvyššieho súdu vo veci dnes už bývalého poslanca Mazureka za zavrhnutiahodné zovšeobecňujúce výroky o rómskom etniku, čím sa dopustil úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia. Je to ten Milan Mazurek, ktorý sa vyjadril, že o Tretej ríši vieme len lži a rozprávky o šiestich miliónoch...

Ústredný zväz židovských náboženských obcí víta oba rozsudky a považuje ich za nasledovaniahodné.  Sme si vedomí, že v každej spoločnosti žijú, okrem slušných ľudí i takí, ktorí pod pláštikom bezbrehej slobody prejavu šíria lži a podnecujú nenávisť, čím poškodzujú práva iných, narúšajú harmonické spolunažívanie, a tým ničia pokojnú atmosféru v spoločnosti. Sme presvedčení, že ochranu pred nimi má zabezpečovať tak súdna ako aj zákonodarná a výkonná moc. Všetky zložky vyspelého demokratického štátu totiž majú konať jednotne, sledujúc spoločný cieľ  - všetkými dostupnými prostriedkami usilovať o blaho občanov.