VYJADRENIE ÚZ ŽNO K 70. VÝROČIU OSLOBODENIA KONCENTRAČNÉHO TÁBORA OSVIENČIM

VYJADRENIE ÚZ ŽNO K 70. VÝROČIU OSLOBODENIA KONCENTRAČNÉHO TÁBORA OSVIENČIM
Dátum 27. január má pre židovskú komunitu mimoriadnu váhu a symboliku. Tragédia našich predkov však nie je niečím, čo si pripomíname len počas pamätných dní ako je ten dnešný. S vedomím utrpenia našich rodičov, starých a prastarých rodičov sme totiž zrastení, je našou súčasťou, vyrástli sme s ním, ich pamiatku neustále nosíme vo svojich srdciach a jej odkaz odovzdávame našim deťom.
 

Slovensko je pre židovskú komunitu bezpečným a priateľským domovom, v kontexte Západnej Európy sa však situácia za posledné roky zmenila. Sme, žiaľ, svedkami vzostupu nebývalej novej vlny agresívneho antisemitizmu, ktorá zasiahla najmä židovské komunity u našich západných susedov. Táto skutočnosť dáva dňu, počas ktorého si pripomíname oslobodenie koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka, ďalší smutný rozmer.
 

Ďakujeme všetkým, ktorí si v týchto hodinách pripomenú a uctia pamiatku obetí holokaustu. Veríme, že pozitívne sily v modernej globálnej spoločnosti prevážia nad snahami o rozdúchanie nenávisti. Na tú v  civilizovanom demokratickom svete nesmie byť sedem dekád po šoa miesto.