Vyjadrenie podpory Reholi bratov kazateľov

Vyjadrenie podpory Reholi bratov kazateľov

Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku prijal so zármutkom správu o napadnutí piatich členov Rehole bratov kazateľov (dominikánov) vo Zvolene.

Odsudzujeme násilie a prejavy nevraživosti v našej spoločnosti. Rovnako ako všade vo svete, aj na Slovensku prispievajú Dominikáni svojou záslužnou činnosťou k šíreniu toho najpozitívnejšieho odkazu ukrytom vo svätom písme.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí týmto vyjadruje Reholi bratov kazateľov podporu a želá veľa energie do ďalšieho šírenia dobra.

 

Richard Duda

predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku

 

Igor Rintel

podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku