VYCHÁDZAJÚ SLOVENSKÉ KOMENTÁRE K STARÉMU ZÁKONU

VYCHÁDZAJÚ SLOVENSKÉ KOMENTÁRE K STARÉMU ZÁKONU

V Pálffyho paláci 7. júna v Bratislave predstavili šiesty zväzok komentárov k Starému zákonu pod názvom Žalmy 76 – 100 od autorského kolektívu vedeného Bohdanom Hroboňom. Je to významné teologické dielo, ktoré je výsledkom dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov v biblických vedách.

Prezentáciu moderoval dekan Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity Miloš Lichner. Prítomným sa prihovoril slovenský jezuita Peter Dubovský, ktorý stál pri počiatkoch projektu a v súčasnosti je dekanom pápežského Biblického inštitútu v Ríme. Tím spolupracovníkov podieľajúcich sa na vydaní komentárov predstavil Bohdan Hroboň. S príhovorom vystúpil aj Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.

Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov. Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru, uviedlo k projektu vydavateľstvo Dobrá kniha.

Záštitu nad prezentáciou prevzali Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predsedu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, a Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Bratislavy.

Za predošlý zväzok komentárov k Starému zákonu Žalmy 51 – 75 dostali autori minulý rok cenu Dominika Tatarku. Knihu dokonca osobne odovzdali priamo vo Vatikáne pápežovi Františkovi.  

Obidve vzácne publikácie, na ktorých tvorbe spolupracoval aj ÚZŽNO si môžete kúpiť TU!

msz