Výborné správy zo ŽNO Žilina. Nasledujúce riadky je radosť čítať

Výborné správy zo ŽNO Žilina. Nasledujúce riadky je radosť čítať

Všetko zlé je na niečo dobré

Táto stará pravda platí aj v dnešnej neľahkej dobe. Mnohé aktivity ŽNO Žilina sú teraz obmedzené alebo zrušené. Po mnohých rokoch sme sa nestretli pri séderovej večeri, nestretávame sa v Klube ŽNO a museli sme dokonca zrušiť aj naše pravidelné júnové akcie. Tryzna, ktorej tradíciu dodržiavame od skončenia vojny,  sa tento rok neuskutoční. Zlá doba, keď mnohí nemôžu pracovať v svojom normálnom zamestnaní nám ale ponúkla možnosť intenzívnejšie sa zaoberať starými židovskými cintorínmi a to je dobré.

V našom kraji je len jedna ŽNO a žilinský cintorín je jediným, na ktorom sa ešte pochováva. No v kraji sa nachádza ďalších 27 cintorínov po zaniknutých ŽNO. Tie sú väčšinou v zlom stave a nie je v našich silách sa o ne starať. Sú však výnimky, a tak môžeme s potešením konštatovať, že dobrovoľníci vo zvýšenej miere pokračujú s revitalizáciou a opravou cintorína v Kysuckom Novom Meste. Ten bol dlho v dezolátnom stave a stal sa vlastne smetiskom priľahlého mestského cintorína. Dobrovoľníci už vlani vyklčovali kríky a vyrezali náletové dreviny. Túto jar, za pomoci mechanizmov, odstránili z plochy stovky ton zeminy, zbytkov betónu a smetí. Objavili sa schody pozdĺž celého okraja cintorína a znovu uzreli svetlo sveta náhrobky, roky pochované pod navozenou zeminou a odpadom. Vztýčenie náhrobkov a zasiatie trávy bude na záver len povestnou čerešničkou na torte. Naše poďakovanie patrí p. Minchovi, Janoškovi a partii ľudí okolo nich, ktorí sa dobrovoľne podujali na túto neľahkú, ale zaslúžilú prácu.

ŽNO Žilina sa stará o cintorín v Kotešovej. Pre pár rokmi bol tak zarastený, že len zasvätený vedel, že medzi stromami, kríkmi a  burinou sú hroby. Postupne sa nám podarilo zorganizovať vypílenie desiatok náletových drevín a odstrániť kríky. Tento rok nás čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe vyvráteného statného smreku, ktorý spadol presne medzi dva náhrobky. Firma Seidl, s.r.o. spracovala  drevo zo smreka, vyrezala ďalšie tucty náletových drevín a haldy konárov spracovala na štiepku. Nakoniec sa nám podarilo nájsť nájsť firmu, ktorá vyžínačom zlikvidovala posledné kríky a pokosila cintorín. Táto firma bude pokračovať v prácach na ďalších zanedbaných cintorínoch v kraji.

V minulom týždni sme zahájili práce na oprave vandalmi poškodeného cintorína v Rajci. M. Melicherčík a jeho kolegovia zo stavebnej firmy zatiaľ postavili 11 náhrobkov a v prácach budú pokračovať ďalej. Chceme vztýčiť a opraviť viac ako 20 náhrobkov poškodených maloletými vandalmi.
Veríme, že ku kresťanským dobrovoľníkom, ktorí sa roky vzorne starajú o cintorín v Rajci, sa časom pridajú aj rodičia maloletých vandalov a snáď aj vandali samotní.

V Námestove OZ Pamätaj na čele s Ing. K. Kurtulíkom opravuje vandalmi poškodený cintorín a aj za pomoci organizácii a jednotlivcov sú odhodlaní opäť postaviť všetkých 50 zvalených a poškodených náhrobkov. Nezostane len pri tom, cintorín bude osvetlený a monitorovaný elektronickým monitorovacím systémom.

Koncom marca sme dostali informáciu o postupnom vypílení deviatich stromov na cintoríne v Dolnom Kubíne. Páchateľ sa našiel a budeme od neho požadovať úhradu  spoločenskej škody, ktorú spôsobil nedovoleným vypílením stromov, pri ktorom došlo aj k poškodeniu plota cintorína. Verejnosť v Dolnom Kubíne s nevôľou prijala informáciu o tom, čo sa stalo na našom cintoríne. Dlhoročnej správkyni cintorína v Dolnom Kubíne p. A. Pánikovej sa dostane pomoci od aktivistov z OZ Aktív-Relax.

                                                                                              Pavel Frankl
predseda ŽNO Žilina