V PREŠOVE UDELILI CENU A PLAKETY EUGENA BÁRKÁNYA

V PREŠOVE UDELILI CENU A PLAKETY EUGENA BÁRKÁNYA

V prešovskej Ortodoxnej synagóge sa v pondelok konala jednodňová konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku. Jej súčasťou bolo aj odovzdávanie Ceny a Plakiet Eugena Bárkánya. 

„Je veľmi dôležité zachrániť to, čo máme a cez našu pamäť zachrániť aj to čo už nemáme, lebo cez naše dedičstvo budú ďalšie generácie rozprávať o nás,“ vyslovil rabín Miša Kapustin. Akciu priamo na mieste podporili prešovská primátorka Andrea Turčanová, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel či Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

Cieľom konferencie je nielen upriamiť pozornosť na túto židovského kultúrneho dedičstva, ale tiež pozitívne vyzdvihnúť aktivity v oblasti zachovania židovských pamiatok.  

Jej súčasťou bolo aj odovzdávanie Ceny a Plakiet Eugena Bárkánya. Plakety získali Ján Gurnik z Huncoviec, za široké spektrum kultúrnych a pamätných aktivít spojených s pripomínaním zaniknutej židovskej komunity v Huncovciach a podiel na vzniku pamätníka obetí holokaustu.

Ďalej Karol Kurtulík z Námestova za opravu a údržbu židovského cintorína v Námestove, ako aj za dlhodobé aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať spomienku na židovskú komunitu v oblasti Hornej Oravy a na obete holokaustu.

Cenu Eugena Bárkánya získalo OZ Truc Sphérique, ktoré komisia ocenila za úspešné zvládnutie rekonštrukcie historického objektu neologickej synagógy v Žiline, pri ktorom sa prejavil citlivý prístup k židovským hodnotám i tradíciám.

Prešovskú konferenciu zorganizovali Židovský kultúrny inštitút, Synagoga Slovaca a ŽNO Prešov.

msz

 

V PREŠOVE UDELILI CENU A PLAKETY EUGENA BÁRKÁNYA
V PREŠOVE UDELILI CENU A PLAKETY EUGENA BÁRKÁNYA
V PREŠOVE UDELILI CENU A PLAKETY EUGENA BÁRKÁNYA
V PREŠOVE UDELILI CENU A PLAKETY EUGENA BÁRKÁNYA