V NEDEĽU SA ZAČÍNA SVIATOK SVETIEL - CHANUKA

V NEDEĽU SA ZAČÍNA SVIATOK SVETIEL - CHANUKA

Židovský sviatok Chanuka, sviatok svetiel, ktorý je spomienkou na znovuzasvätenie Jeruzalemského chrámu, sa začína tentoraz v nedeľu 2. decembra, keď sa zapáli prvá sviečka na svietniku nazývanom chanukija. Sviatok potrvá osem dní, do 10. decembra.

Chanuka pripomína historické udalosti spojené s úspešným povstaním Makabejských proti gréckej nadvláde pred vyše 2000 rokmi. Po dlhých a ťažkých bojoch víťazi chceli znovu zasvätiť Jeruzalemský chrám. V zničenom chráme však našli len jednu malú nádobku s čistým posvätným olejom, ktorý by vystačil asi na jeden deň, pričom najkratší čas potrebný na vyrobenie nového posvätného oleja podľa predpísanej technológie je osem dní.

Podľa židovskej tradície sa vtedy stal zázrak a malé množstvo oleja, ktoré našli v chráme, vydržalo celých osem dní. Na pamiatku spomínaných udalostí v židovských rodinách a v synagógach počas sviatku Chanuka zapaľujú po osem dní postupne každý deň o jednu sviečku viac a v posledný deň sviatku svieti už všetkých osem sviec. Chanukové sviečky sa zapaľujú len po súmraku. Cieľom je, aby osvetlili temnotu sveta.

Chanukové svetlo nielen osvecuje noc, obdobie bez slnka, ale je aj symbolom nádeje v ťažkých časoch. Chanukové sviečky drží svietnik s deviatimi ramenami – to deviate slúži na upevnenie sviečky šámesa, čiže sluhu, od ktorej sa zapaľujú ostatné.

Chanuka je sviatok radosti a rodinnej pohody. V európskych krajinách bývalo zvykom hrať sa spoločenské hry. Pre deti je chanuková oslava príležitosťou na karnevalové sprievody a iné zábavy, niekde si v posledný deň sviatku dávajú v rodinách darčeky. Obľúbené sú aj tradičné chanukové jedlá pripravené na oleji – zemiakové placky (levivot) alebo šišky (sufganiot).

Pri príležitosti sviatku Chanuka sa v Bratislave stala tradíciou verejná slávnosť, počas ktorej sa zapaľujú chanukové sviečky na Rybnom námestí. Organizátormi podujatia sú Židovská náboženská obec Bratislava, bratislavský rabín Baruch Myers a ďalší.

Tentoraz sa táto verejná slávnosť na Rybnom námestí uskutoční v nedeľu 2. decembra o 17.00 h.

Chanuka je pohyblivý sviatok. Podľa židovského kalendára sa začína 25. kisleva, čo v občianskom kalendári pripadá na niektorý decembrový deň. V niektorých rokoch je Chanuka v prvej dekáde, inokedy uprostred alebo koncom decembra.

msz