V HAMBURGU ODHALILI POMNÍK OBETIAM HOLOKAUSTU

V HAMBURGU ODHALILI POMNÍK OBETIAM HOLOKAUSTU

Severonemecké mesto Hamburg odhalilo pamätník svojim židovským a rómskym obyvateľom, ktorí sa počas druhej svetovej vojny stali obeťami nacistického holokaustu. Pamätník sa nachádza na bývalej železničnej stanici, z ktorej bolo v rokoch 1940-45 vlakmi do get a koncentračných táborov odvezených 8071 ľudí. Väznenie prežilo len málo z deportovaných.

Na pamätnej tabuli sú mená viac ako 7700 identifikovaných obetí holokaustu. Súčasťou pamätníka je aj časť pôvodného koľajiska a chodník vedúci k neďalekým dokumentačným strediskám, ktoré sa otvoria v roku 2020. Primátor Hamburgu Olaf Schulz dnes počas slávnostného otvorenia pamätníka uviedol, že "toto je miesto hanby a smútku, ale odteraz aj dôstojným miestom spomienky." 

Nacistické Nemecko a jeho spojenci počas druhej svetovej vojny prenasledovali a hromadne vyvražďovali niektoré etnické, náboženské, či politické skupiny obyvateľstva. Najpočetnejšími obeťami holokaustu boli Židia - o život ich prišlo okolo šesť miliónov. 

Okrem Židov však boli vyvražďovaní aj príslušníci niektorých slovanských národov alebo Rómovia. Terčom likvidácie sa stali aj homosexuáli, príslušníci náboženskej sekty Svedkovia Jehovovi, ľudia s telesným či duševným postihnutím či politickí odporcovia nacizmu z radov komunistov, anarchistov a demokratov. 

Nemecko je v povojnovom období často vyzdvihované za otvorenosť, s ktorou pristupuje k vlastnej minulosti: v krajine sa nachádzajú mnohé múzeá, pamätníky a umelecké projekty, ktoré pripomínajú túto časť nemeckých dejín.

msz