V BREZNE PRICHYSTALI PREHLIADKU SYNAGÓGY

V BREZNE PRICHYSTALI PREHLIADKU SYNAGÓGY

Brezno sa v tomto roku zapojilo do Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu a v sobotu (24.2.) zorganizovalo bezplatnú prehliadku tamojšej synagógy. Sprievodkyne priblížili históriu tejto sakrálnej pamiatky i židovskej komunity, ktorá v Brezne žila.

Základný kameň jedinej židovskej sakrálnej pamiatky na Horehroní slávnostne položili v roku 1901 a o rok na to ju vysvätili. Je spomienkou na už neexistujúcu miestnu židovskú komunitu, ktorá zanikla po druhej svetovej vojne.

Po dlhých rokoch sa dočkala rekonštrukcie a mesto jej úspešným projektovým zámerom vdýchlo vynovenú podobu a oprášilo takmer zabudnutú slávu. Národná kultúrna pamiatka slúži kultúrnemu životu v Brezne. V jej priestoroch je stála expozícia a organizujú sa tam rôzne podujatia.

"Prichádzajú turisti zo Slovenska i zahraničia. Niektorí sú náhodní, ale nájdu sa aj takí, ktorí idú cielene po stopách slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Niektorí sa k nám pravidelne vracajú. Už niekoľko rokov prichádza v lete cestovná kancelária z Izraela so svojimi klientmi.

Najnovším trendom v lete bola návštevnosť klubov dôchodcov, ktorí využívali dopravu zadarmo a prichádzali si pozrieť synagógu. Veríme, že odchádzajú len s tými najlepšími dojmami, čo nám nakoniec dosvedčuje kniha návštev, kde sme našli kopec milých odkazov a poďakovaní," dodala Alena Cabanová z turisticko-informačnej kancelárie.

Podľa sprievodkyne ľudí stále fascinuje neskutočná premena synagógy, ktorú dlhé roky vnímali len ako ruinu, a sú vždy prekvapení, ako útulne budova pôsobí a aká je tam výborná akustika. "Keďže doterajšie sprevádzané prehliadky mali úspech, budeme sa snažiť v nich pri rôznych príležitostiach pokračovať a čo najväčšiemu počtu ľudí približovať jej históriu," dodala Cabanová.

msz