V BRATISLAVE BUDE SPOLOČNÉ SYMPÓZIUM KBS A ÚZ ŽNO

V BRATISLAVE BUDE SPOLOČNÉ SYMPÓZIUM KBS A ÚZ ŽNO

V Bratislave sa v októbri uskutoční vedecká konferencia "Katolícka Cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí”. Na sympóziu, ktorého cieľom je podniknúť ďalší krok pre rozvíjanie dialógu a vzájomnej priateľskej spolupráce medzi kresťanmi a Židmi na Slovensku, sa má okrem iného diskutovať o tom, ako lepšie poznať dejiny oboch náboženských obcí. Na podujatí zaznie šesť príspevkov od domácich a zahraničných odborníkov z oblasti historickej vedy.

"Zámerom organizátorov je podniknúť ďalší krok pre rozvíjanie dialógu a vzájomnej priateľskej spolupráce medzi kresťanskými a židovskými náboženskými obcami na Slovensku, a to aj prostredníctvom lepšieho poznania dejín, ktoré sú pre súčasnú generáciu školou života, povzbudením, ale aj výstrahou," uvádzajú organizátori konferencie, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2014. V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ju otvoria bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS a Ing. Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

Podujatie spoločne pripravujú Konferencia biskupov Slovenska s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.