ÚZŽNO MÁ NOVÉHO PREDSEDU AJ PODPREDSEDOV

ÚZŽNO MÁ NOVÉHO PREDSEDU AJ PODPREDSEDOV

28. apríla 2019 sa v banskobystrickom hoteli Lux stretlo 16 delegátov z jedenástich slovenských židovských náboženských obcí. Na programe ich volebného stretnutia bolo bilancovanie uplynulých rokov a voľby do orgánov ÚZ ŽNO.  

Za predsedu ÚZ ŽNO bol zvolený doterajší predseda ŽNO Košice, pán Richard Duda, na podpredsednícke stoličky zasadnú Oľga Hodálová predsedníčka ŽNO Trenčín a Igor Rintel, doterajší predseda ÚZ ŽNO. Novozvolené prezídium tvoria 6 členovia ŽNO Bratislava. 3 členovia ŽNO Košice a po jednom zástupcovi z 10 menších obcí.

Richard Duda, novozvolený predseda ÚZ ŽNO sa v príhovore nekompromisne postavil proti eskalácii napätia vo zväze, zdôraznil, že túžba bezúčelná túžba po konfrontácii, osočovanie, šírenie nevraživosti v komunite treba nekompromisne odmietnuť, pretože dláždia cestu do pekla.

 „Predstavme si Ústredný zväz židovských náboženských obcí ako veľký obytný dom, v ktorom majú svoje byty spolunažívajúci susedia. Sú rôzni -  každý z nich má svoje zvyky a rituály, niekto je konzervatívnejší, iný liberálnejší, jedni hovoria slovensky, iní maďarsky, v budúcnosti sa možno prisťahujú susedia hovoriaci jazykom ivrit či ukrajinsky.

Všetci si nažívajú v harmónii a zhode a napriek odlišnostiam ich zjednocuje vzájomná tolerancia a úcta k mezuze pri vchode do spoločného domu“ takto symbolicky načrtol svoju predstavu o fungovaní zväzu.  

Zameranie činnosti ÚZ ŽNO v budúcnosti vyjadril týmito myšlienkami:

„V nadchádzajúcom období nás čaká veľa výziev. Postavme sa im čelom a úspešne sa s nimi popasujme. Čas rýchlo plynie - detičky, ktoré len prednedávnom chodili na moadony, odvážne vystupovali na chanuke a tancovali na púrimových karnevaloch čochvíľa ukončia štúdium a založia si rodiny.

Urobme všetko pre to, aby ostali súčasťou našej komunity a aby medzi nás priniesli i svojich partnerov a partnerky a neskôr aj svojich potomkov. Za žiadnych okolností nezabudneme na seniorov – zaslúžia si pozornosť, prejav úcty i dôstojný život.

Nemáme misionárske aktivity, ale zároveň máme povinnosť propagovať hodnoty Tóry, noachické zákony, ku tikun olam a univerzálnu spásu. Podporme zachovanie našich tradícií a kultúrneho dedičstva. Sme národom písma a kníh, nezabudnime na význam vedomostí a vzdelávania o židovských reáliách.

Podarí sa nám to len spoločným úsilím – snažme sa celú židovskú komunitu na Slovensku viac zomknúť, spojiť a samozrejme postarať sa o jej pocit bezpečia. Úprimne Vás prosím o pomoc pri realizácii týchto cieľov, počítam s vami, priatelia“ ukončil príhovor Richard Duda.

Držme novozvolenému vedeniu palce, nech sa im darí pracovať harmonicky a v zhode napĺňať vytýčené ciele.