ÚZ ŽNO VYJADRUJE PODPORU OBETIAM TERORU ISIS

ÚZ ŽNO VYJADRUJE PODPORU OBETIAM TERORU ISIS

So zármutkom sledujeme osud kresťanov, Jezidov a príslušníkov ostatných prenasledovaných etnických a náboženských skupín v oblasti Iraku a Sýrie. 

Lúpenie, nútené konvertovanie, vyháňanie z domovov, masové popravy – všetok tento teror sa v oblastiach, kontrolovaných radikálno-islamistickou skupinou ISIS, stal každodennosťou.

Slovenská židovská komunita myslí na obete tejto nebývalej krutosti a vyjadruje hlbokú sústrasť ako aj solidaritu smútiacim komunitám.

 

SLOVAK JEWISH COMMUNITY – MORAL SUPPORT TO VICTIMS OF ISIS TERROR

It is with great grief that we are watching the fate of Christians, Yesids and members of other persecuted ethnic and religious groups in Iraq and Syria.

Looting, forced conversions, dispossessions and expulsions, mass executions –  this terror has become everyday routine in the areas controlled by the radical-islamist group Islamic State.

The Slovak Jewish Community includes the victms of this unprecedented cruelty in its thoughts and prayers, ad expresses the deepest sympathy, as well as solidarity with the moruning communities.