ÚZ ŽNO NA PRVOM FÓRE ŽIDOVSKÝCH LÍDROV V PRAHE

ÚZ ŽNO NA PRVOM FÓRE ŽIDOVSKÝCH LÍDROV V PRAHE

V uplynulých dňoch sa v Prahe stretli výkonní  riaditelia  komunít z celého sveta, ktoré sú  členmi  Svetového židovského kongresu. Počas dvoch intenzívnych, diskusiami nabitých dní, prebrali účastníci fóra množstvo tém, ktorými aktuálne žijú Židia v jednotlivých  krajinách sveta. Cieľom prvého takéhoto fóra bolo nadviazať užšie vzťahy a spoluprácu a nájsť možnosti, ako by si národné komunity mohli pomáhať a spolupracovať.

Slovenskú komunitu reprezentoval tajomník ÚZ ŽNO Martin Kornfeld.

Primárnu pozornosť, samozrejme, venovali diskutéri otázkam bezpečnosti a vzmáhajúcej sa novej vlny antise-mitizmu všade na svete. K najsilnejším momentom dochádzalo, keď o skúsenostiach zo svojich komunít hovorili reprezentanti tých európskych krajín, ktoré sú, čo sa týka xenofóbie, nárastu pravicového extrémizmu či islamistického antisemitizmu aktuálne obzvlášť ťažko skúšané  - napríklad Belgicko, Grécko či Maďarsko.

Samostatná časť diskusií bola venovaná problematike hnutia BDS, snažiaceho sa o hospodársky a kultúrny bojkot Izraela.  Jednotliví lídri informovali o tom, do akej miery sú tieto aktivity rozvinuté v ich krajinách (zaujímavo referovali napríklad funkcionári z Kanady, Fínska či Juhoafrickej republiky).

Problematika obmedzovania náboženskej slobody dostala priestor tiež, vážna situácia je najmä v Dánsku, kde, ako informoval zástupca tamojšieho židovstva, bola v marci 2014 zákonom  zakázaná šechita a v súčasnosti tam prebieha tvrdá celospoločenská diskusia o zakázaní brit mila (v krajine je mimoriadne aktívna anti-brit mila skupina, presadzujúca zákaz).

(Koll)

ÚZ ŽNO NA PRVOM FÓRE ŽIDOVSKÝCH LÍDROV V PRAHE
ÚZ ŽNO NA PRVOM FÓRE ŽIDOVSKÝCH LÍDROV V PRAHE