TRI SYMBOLY: PESACH, MACES a MAROR

TRI SYMBOLY: PESACH, MACES a MAROR

Už o tri týždne sa začína sviatok Pesach. Ktorá jeho časť je najdôležitejšia? 

Niekto by povedal, že je to spievanie hagady. Iný by zase stavil na jedlo. Všetky deti by povedali, že je to pobehovanie po dome a snaha nájsť afikomen.  A mnohých sa páči najviac, že pri jednom stole sedí spolu celá rodina. Seder však má jednu časť, ktorá je naozaj najdôležitejšia pre nás všetkých a keď sa objaví v hagade, sme povinní ju recitovať a pochopiť. Rabín Gamliel hovorieval: "Ak niekto počas pesachu nevysvetlí nasledovné tri veci: pesach, maces a maror, nesplnil si svoju povinnosť.”

Čo znamenajú tieto tri symboly?

Pesach. Kosť je symbolom obety, ktorú venovali Židia v Egypte ako prejav vďaky Bohu za zázrak, keď počas desiatej rany, kedy zahynuli všetci prvorodení v Egypte, vynechal ich obydlia. Čo nás učí táto obeť vďaky? Rovnako, ako Židia ďakovali Bohu za to, že obišiel ich domovy v Egypte a ochránil ich pred osudom Egypťanov, my sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za každodenné zázraky, keď sa nám vyhýbajú zlé veci. Keď šoférujeme a bezpečne dorazíme do cieľa. Keď neochorieme. Keď nehladujeme.

Počas tohto pesachu sa zamyslite nad skrytými a zjavnými zázrakmi, ktoré pre vás Boh v uplynulom roku urobil a poďakujte mu za nespočetné množstvo “bežných” chvíľ, v ktorých vás zachránil pred ujmou bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili.

Maces je nekvasený chlieb, ktorý si so sebou brali Izraeliti, keď opustili Egypt. Maces nás učí, že Boh nepotrebuje čas na prípravu, môže nás zachrániť v zlomku sekundy. Keďže okamžite dokáže všetko zmeniť, nikdy by sme nemali strácať nádej. A keď sa nám darí, mali by sme si pripomínať, že aj to je práve prebiehajúci zázrak. Boh je s nami aj v tejto chvíli, aj keď sa zdá, že všetko beží “tak ako má”.

Keď sa pozrieme na maces, spomeňme si na tie chvíle v našich životoch, keď sa odrazu všetko zmenilo, zdanlivo bez varovania či bez snahy z našej strany. A spomeňme si na to, že Boh pre nás môže to isté spraviť aj dnes, nech už sú výzvy akékoľvek.

Maror je horká bylina, ktorá nám pripomína slzy Židov, vyronené počas otroctva v Egypte. Učí nás tomu, že keď prechádzame skúškami a zdanlivo horkými chvíľami, sladkosť, svetlo a nádej sú hneď za rohom. Maror nám pripomína, že ťažkostiam sa nemáme vyhýbať, ale naopak si máme uvedomiť, že sú potrebnou súčasťou procesu úspechu. Bez našich sĺz a modlitieb by židovský národ nebol schopný opustiť Egypt. Bez horkosti a bojov nedosiahneme vrchol nášho potenciálu.

Keď sa pozriete na maror, myslite na boje, ktoré ste zviedli počas uplynulého roka a ako vám pomohli stať sa tým, kým ste dnes. Pesach, maces a maror sú symbolom vďaky, nádeje a odhodlania. Obklopení týmito troma mocnými darmi sedíme okolo sederových stolov a ďakujeme Bohu za zázrak našej slobody.

msz