TRADÍCIE A ZVYKY SVIATKU LAG B'OMER

TRADÍCIE A ZVYKY SVIATKU LAG B'OMER

Sviatok Lag B'Omer je spomienkou na deň, keď zomrel rabín Šimon Bar Yochai. Tak prečo je deň plný osláv a radosti? Lag B'Omer sa slávi na 33. deň počítania Omer (obdobie medzi sviatkami Pesach a Šavuot) – tento rok vyšiel na 14. apríl – a v židovskom kalendári je to sviatočný deň. Ľudia chodia na prechádzky, deti sa podľa tradície hrajú s lukmi a šípmi alebo zapaľujú vatry ako pripomienku ohňa, ktorý obklopoval rabína Šimona.

Mnohí prichádzajú do Meironu, ktorý sa nachádza v severnej časti Izraela a je miestom odpočinku veľkého učenca a mystika, rabína Šimona Bar Yochai, ktorého výročie smrti si v tento deň pripomíname. Rabín Šimon Bar Yochai žil v 2. storočí občianskeho letopočtu a bol prvý, kto verejne vyučoval o mystike Tóry zvanej „kabala“. Taktiež sa mu pripisuje autorstvo základnej knihy o kabale – Zohar. Svojim žiakom opísal deň svojej smrti ako „deň mojej radosti“.

Chasidskí učenci objasňujú, že posledný deň pozemského života spravodlivého človeka je časom, kedy „všetky jeho skutky, učenie a snaha“ dosiahnu vrchol dokonalosti a vplyvu na naše životy. Preto vždy na sviatok  Lag B'Omer spomíname na život rabína Šimona a oslavujeme napísanie diela o ezoterickej duši Tóry.

Sviatok Lag B'Omer nám ale pripomína aj inú udalosť. V Talmude sa píše, že počas obdobia medzi sviatkami Pesach a Šavuot vypukol mor medzi žiakmi veľkého učenca a rabína Akivu, lebo „sa k sebe navzájom nesprávali s rešpektom“. Preto sú tieto dni aj časom smútku plnom rôznych tradícií a zvykov. Práve na Lag B'Omer už žiaden zo žiakov nezomrel, takže si v tento deň treba viac uvedomovať dôležitosť lásky a vzájomného rešpektu medzi ľuďmi.

Tradície a zvyky počas sviatku Lag B'Omer

  • V predvečer sviatku Lag B'Omer ľudia zakladajú vatry. Tieto predstavujú veľké svetlo, ktoré priniesol rabín Šimon Bar Yochai svojím mystickým učením na tento svet. V deň svojej smrti odhalil svojim žiakom rabín Šimon tajomstvá Tóry, ktorých hĺbku a šírku svet ešte nevidel. V Zohare sa píše, že v ten deň bol dom plný ohňa a jasného svetla takej intenzity, že zhromaždení ľudia sa k rabínovi nemohli ani priblížiť, či pozrieť mu do tváre (Zohar, 3:291b)
  • Asi najväčšie oslavy sa konajú pri rabínovom hrobe, ktorý sa nachádza dedine Meiron na severe Izraela. Tisíce ľudí sa zúčastňujú na slávnostiach spevu a tanca, ktoré trvajú celý deň.
  • Deti chodievajú von a hrajú sa s hračkárskymi lukmi a šípmi. Táto hra má pripomínať midrašovu tradíciu, že počas života rabína Šimona nebolo na oblohe vidieť žiadnu dúhu. Dúha sa objavila po veľkej potope, keď Boh sľúbil, že už nikdy nespustoší svet. Takže, keď si svet zaslúžil nejaký trest, Boh nám zošle dúhu namiesto trestu. A práve vynikajúce vlastnosti a záslužné činy rabína Šimona zabránili tomu, aby sa na oblohe zjavila dúha.
  • Lubavičský Rebe odporúčal v tento deň organizovať sprievody detí ako symbol židovskej jednoty, ktorá je hlavnou témou sviatku Lag B'Omer.
  • Na niektorých miestach ľudia počas Lag B'Omer jedávajú plody rohovníka (karob). Týmto jedlom si pripomínajú jeden zo zázrakov, ktoré zažil počas svojho života rabín Šimon. Celých 13 rokov sa schovával spolu so svojím synom v jaskyni na severe Izraela, aby sa zachránili pred rímskym prenasledovaním. Pred vchodom do jaskyne zázračne vrástol karobový strom a vďaka jeho plodom mali utečenci v jaskyni vždy dostatok jedla.
  • Všetky smútočné zvyky a tradície sa počas sviatku Lag B'Omer prerušia. Je dovolené organizovať svadby, strihanie vlasov, počúvať hudbu, atď.

msz