Tibor - ohnivko v generačnej reťazi Kornfeldovcov

Tibor - ohnivko v generačnej reťazi Kornfeldovcov

Kto bol Tibor Kornfeld?

Po vzore svojho otca, Ferenca Kornfelda, bol najdôležitejším kronikárom židovského života v Dunajskej Strede. Jeho knižné dielo Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda skúma a uchováva tristoročnú históriu Židov v meste. Vyšla v slovenčine, maďarčine a angličtine a dočkala sa viacerých reedícií.

Narodil sa v roku 1952 v Dunajskej Strede. Od detstva bol vychovávaný ako Žid a Dunajskostredčan. Lokálpatriotizmus mal v krvi, dostal ho do vienka od svojich predkov. Tiborov starý otec Ármin Kornfeld, ktorý predčasne prišiel o život počas holokaustu v roku 1944, bol zástupcom starostu mesta a jeho otec, Ferenc Kornfeld, bol aktívnym dejateľom mesta ako čestný predseda židovskej komunity.

Otec o Tiborovi raz napísal: „Môj syn bol v komunite veľmi aktívny. V jeho mladých rokoch bola v meste pre komunitný život vhodná atmosféra. Mladí Židia sa stretávali. Poznali sa dokonale, vznikla z nich výborná a súdržná partia. Zvykli chodiť na výlety, rozprávať sa, hrať karty, tancovať. Časť tejto skupiny priateľov udržiava dodnes.“

Tibor Kornfeld, chemický inžinier, sa so svojou manželkou Janou zoznámil v 70. rokoch počas vojenčiny v Českej republike. Najskôr pracoval ako chemik, neskôr, až do odchodu do dôchodku v roku 2015, bol riaditeľom domova pre seniorov v Dunajskej Strede.V roku 2007 vydal jeho otec Ferenc Kornfeld zväzok Dunajská Streda, moje mesto - „Malý Jeruzalem“, ale bol tiež aktívnym účastníkom pri vytváraní databázy miestneho židovského cintorína. Jedným z najhlbších momentov v rodine Kornfeldovcov bola v roku 2014 inaugurácia pamätníka holokaustu na židovskom na zmapovanom a zrekonštruovanom cintoríne. Mali na ňom leví podiel.

Ferenc Kornfeld o svojej rodine napísal: „Som z Dunajskej Stredy, narodili sa tu aj moji predkovia. Neboli to ortodoxní, veriaci židia, ale pre toto mesto urobili veľa - jednak ako Židia, jednak ako hrdí občania.“

Tibor bol dôstojným pokračovateľom generačnej reťaze Kornfeldovcov, ktorú však dôstojne reprezentuje v slovenskej židovskej komunite aktívny syn Martin.  Česť jeho pamiatke!