SVIATOČNÝ POZDRAV PREMIÉRA NETANYAHUA KRESŤANOM NA CELOM SVETE

SVIATOČNÝ POZDRAV PREMIÉRA NETANYAHUA KRESŤANOM NA CELOM SVETE

Izraelský premiér  Benjamin Netanyahu poprial kresťanom v Izraeli a na celom svete šťastné Vianoce.  Vo video-odkaze Netanyahu konštatoval, že kresťania na Blízkom východe sú terčom perzekúcií, výnimkou je len Izrael. 

“Kresťanské komunity na Blízkom východe zažívajú obzvlášť ťažké časy: násilie, perzekúcie a strach."

“Tu v Izraeli je náboženská sloboda posvätným princípom. Kresťanskí občania Izraela sa tešia z plnohodnotého požehnania slobody a demokracie. Ich rovnoprávnosť je pevne zakotvená v izraelskom práve." 

Netanyahu vyzval kresťanov, aby sa zamerali na to, čo ich spája so židovským štátom.  "Majme na pamäti naše spoločné dedičstvo a hodnoty, ktoré nás spájajú tvárou v tvár extrémizmu a nenávisti. Tie nebudeme nikdy akceptovať."

(Koll)