SviatkyŠavuot

Šavuot Šavuot alebo sviatok týždňov, po slovensky označovaný ako Letnice, pripadá na 6. a 7. deň mesiaca sivan. V Izraeli sa však oslavujú spoločne v jeden deň. Sviatkom týždňov sa nazýva pre spôsob, akým určujeme jeho dátum. Tento dátum je odvodený od sviatku Pesach. Ak začneme počítať po prvom dni sviatku Pesach...

Tiša Be Av

Tiša Be Av Sú to tri dni, ktoré sú spomienkou na tragické udalosti zničenia dvoch chrámov v Jeruzaleme. Prvý chrám postavil kráľ Šalamún, syn Dávidov. Tento chrám zničili vojská Nabuchodonozora, babylonského panovníka, ktorý vládol v rokoch 605 až 562 pred o. l. Po zničení chrámu a dobytí krajiny nasledovala...

Stránky

Subscribe to Sviatky