ŠTUDÍJNA SÚŤAŽ ŽNO KOMÁRNO

ŽNO v Komárne po úspešnom prvom ročníku v roku 2014 znovu vypisuje pre záujemcov študijnú súťaž.  Cieľom súťaže je predstaviť židovské pamiatky (cintoríny, synagógy, rituálne kúpele, spoločenské priestory, symboly,...).
 
Vekové kategórie:
 
- deti do 15 rokov
- stredoškoláci (pred maturitou)
- študenti univerzity
- dospelí
 
Kategórie:
- fotografie
- básne
- novely, eseje
- kresby, maľby, grafika, sochy, koláž, plagáty
- krátky film

Termín podania súťažných prác: 30. apríl 2015

 
Predstavenie súťažných prác a odovzdanie cien sa uskutoční 14. júna 2015. Súťažné práce môžete podať v slovenčine a v
maďarčine. Odmenené práce zverejníme v našom Spravodajcovi a vystavíme v Menháze. Víťazi obdržia hodnotné ceny. Práce bude
hodnotiť odborná porota.
 
Súťažné práce treba podať v 1 exemplári na papieri a aj v elektronickej forme na adrese
kile [at] menhaz.sk.
 
Možnosť konzultácie zabezpečíme.
 
Súťaž podporuje Ústav Bálinta Balassiho.
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, „Výzva”,
Eötvös a 15, 94501 Komárno, Slovakia