SPOMIENKA NA PRVÝ TRANSPORT ZO SLOVENSKA

SPOMIENKA NA PRVÝ TRANSPORT ZO SLOVENSKA

25. marca 2019 si pietnou spomienkou pripomenieme výročie odchodu prvého vlaku s tisíckou mladých židovských žien a dievčat zo železničnej stanice v Poprade do koncentračného tábora Auschwitz.

Prvý vlak vyrazil zo stanice večer 25. marca 1942 o dvadsiatej hodine dvadsiatej minúte a v dobytčích vagónoch sa tiesnili mladé ženy a dievčatá nevediac, že sa vezú takmer na istú smrť.

Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 nasledovali ako konečný akt predchádzajúcich protižidovských opatrení uskutočňovaných na základe právnych noriem, ktoré vyvrcholili prijatím tzv. Židovského kódexu (Zákona o právnom postavení Židov č. 198/1941) zo dňa 9. septembra 1941.

Zákonný podklad deportáciám dal až dodatočne prijatý ústavný zákon č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov (prijatý  v piatok 15. mája 1942 na 87. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky).

20. – 21. marca 1942 sa začalo so zhromažďovaním mladých dievčat, ktoré mali odchádzať na údajné práce do Poľska.

V prvých štyroch transportoch ich odišlo 3670, v ďalších odchádzali mladí chlapci od 16 rokov a od júla už vlakmi Slovenských železníc slovenské úrady začali deportovať celé rodiny vrátane malých detí a starcov.

Program pietneho podujatia

24. marca 2019 (nedeľa)

Tatranská galéria v Poprade

  • 16:00 hod. – slávnostné otvorenie výstavy fotografií z priestorov židovských múzeí v Berlíne, Varšave a Seredi. Anna Ondrušeková – SVETLOM DO TMY

Dom Kultúry v Poprade

  • 18:00 hod. – spomienkový koncert NÁSTUPIŠTE POPRAD – AUSCHWITZ,  účinkujúci: Jana Orlická (spev), Peter Kořínek (kontrabas), Ondřej Kabrna (klavír), Radek Pobořil (akordeón), Ján Linhart (bicie), Hana Frejková (spev), Jaroslav Brabec (akordeón) a Marianna Borecká (spev)

25. marca 2017 (pondelok)

Tatranská galéria v Poprade

  • 9:30 hod. – premietanie filmu SOBIBOR a otvorenie dokumentárnej výstavy SOBIBOR (v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave)
  • 12:00 hod. – kladenie vencov pri Pamätnej tabuli na Gymnáziu (Kukučínova 4239/1, Poprad)
  • 15:00 hod. – kladenie vencov pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu, Železničná stanica, Poprad

Záštitu nad pietnym podujatím prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý prisľúbil účasť. Účasť potvrdila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

msz

PrílohaVeľkosť
PDF icon pozvanka_poprad_2019_2.pdf144.86 KB