SPOMIENKA NA HOLOKAUST V BARDEJOVE

SPOMIENKA NA HOLOKAUST V BARDEJOVE

Minulý týžden sa v Židovskom suburbiu v Bardejove uskutočnila Výročná spomienka na holokaust. Podujatie bolo zorganizované Výborom na zachovanie židovského dedičstva v Bardejove a jeho zakladateľ a bardejovský rodák, pán Emil Fish, pricestoval zo Spojených štátov spolu so svojou rodinou, aby sa Spomienky zúčastnil. Pozvanie prijal pán Paul Packer, predseda Americkej komisie na zachovanie amerického dedičstva v zahraničí. ‌

Tento rok podujatie prebiehalo na troch miestach. Prítomní hostia a zúčastnení si najprv pripomenuli obete holokaustu v Pamätníku holokaustu. Študenti Gymnázia Leonarda Stockela zapálili 14 pamätných sviec a hosť z Izraela, pán Dani Shor zaspieval židovskú modlitbu El Maleh Rahamim, na počesť obetí z Bardejova a okolia. Krásnym spevom v hebrejčine potešil zúčastnených aj zbor zo Súkromnej umeleckej školy v Bardejove pod vedením Marty a Eduarda Kmeťových.‌

Následne sa podujatie presunulo pred vchod do Starej synagógy, kde pán Emil Fish, spolu s pánom Paulom Packerom a predstaviteľmi židovských náboženských obcí na Slovensku, pripevnil na vstupné dvere mezuzu, tradične sa nadchádzajúcu na dverách židovských budov.‌

 Tretia časť podujatia sa uskutočnila v Starej synagóge, zúčastnených písomným posolstvom pozdravil aj predseda vlády Slovenskej republiky, pán Peter Pellegrini. Príhovory pozvaných hostí apelovali na potrebu nikdy nezabudnúť na krutosti holokaustu a hrôzy nacizmu a zamedziť vzostupu extrémizmu v našej spoločnosti.‌

Okrem mezuzy, venoval pán Emil Fish do Starej synagógy na pamiatku židovskej komunity v Bardejove, aj Parochet (tradičný záves), zakrývajúci Svätú archu, miesto kde boli v minulosti uložené sväté zvitky Tóry. Pán Fish, spolu s vnukmi Zacharym a Williamom, slávnostne odhalili Parochet a následne i Tóru, zapožičanú výnimočne na toto podujatie Židovskou náboženskou obcou v Košiciach.‌

 Dôležitou častou podujatia bolo aj vyhlásenie víťazov študentskej literárnej a výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojil, tento rok uz po piatykrát, veľký počet študentov stredných škôl v Bardejove. Študenti prezentovali porote svoje literárne a výtvarné práce na dve témy spojené so židovskou tématikou: “Aký by bol dnešný Bardejov, keby sa holokaust nikdy neodohral a židovská komunita by ešte dnes žila spolu s nami v našom meste?” a "Ako vnímate význam Parochetu a Mezuzy v židovskej symbolike?”.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia mesta Bardejov, okresných inštitúcií i Prešovského samosprávneho kraja, ako i predstavitelia Cirkví pôsobiacich v Bardejove a jeho okolí a židovských náboženských obcí v Prešove a Košiciach.

msz