SPOLOČNÉ VYJADRENIE CIRKVÍ K TERORU V PARÍŽI

Spoločné vyhlásenia predsedov

Konferencie biskupov Slovenska

Ekumenickej rady cirkví SR

Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

 

V stredu 7. januára 2015 sa v Paríži odohral brutálny teroristický útok proti redakcii francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo a  následne proti  košer obchodu.

Sme zarmútení a šokovaní týmito udalosťami. Súcitíme a žialime s tými, ktorí počas vražedných útokov stratili svojich blízkych, priateľov a kolegov.

Chceli by sme vyjadriť hlbokú sústrasť a podporu francúzskemu ľudu a vysloviť nádej, že po dňoch teroru v krajine zavládne pokoj a bezpečie.

 

Cieľom parížskych vrahov bolo zasiatie nenávisti a nedôvery medzi obyvateľov Európy. Chceme veriť, že erupcia džihádistického teroru v Európe, napriek obrovskej bolesti a rozhorčeniu, ktorý spôsobila,  nepovedie ku kolektivizácii viny moslimov a k novému násiliu. Vyjadrujeme podporu  všetkým po mieri túžiacim ľuďom, bez rozdielu kultúr a náboženstiev.

Vyzývame všetkých ľudí na  vzájomný rešpekt a toleranciu rôznych náboženstiev a kultúr a  na rešpektovanie našich spoločných základných morálnych a etických hodnôt, k posvätnosti života a dôstojnosti každého ľudského jedinca.

V Bratislave 11. Januára 2015

Za Konferenciu Biskupov Slovenska:

Predseda arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský

Za Ekumenickú radu cirkví SR

Predseda biskup Miloš Klátik

Za Ústredný zväz židovských náboženských obcí

Predseda Igor Rintel