Spoločná globálna modlitba. Prvá svojho druhu v dejinách

Spoločná globálna modlitba. Prvá svojho druhu v dejinách

Židovskí, kresťanskí a islamskí vodcovia z celého Izraela sa zišli v Jeruzaleme na „spoločnej globálnej modlitbe“

Hlavní izraelskí rabíni  a náboženskí vodcovia zastupujúci kresťanstvo a islam sa v stredu spoločne modlili v Jeruzaleme.

Išlo o vôbec prvé podujatie tohto druhu na svete a dostalo názov „spoločná globálna modlitba“. Konanie podujatia podnietila súčasná krízová situácia vo svete. Modlitby sa zúčastnili grécky pravoslávny patriarcha Teophilos III, rímskokatolícky titulárny arcibiskup a apoštolský administrátor jeruzalemského latinského patriarchátu Pierbattista Pizzaballa, imám Sheikh Gamal el Ubra, imám Sheikh Agel Al-Atrash a drúzsky duchovný vodca Sheikh Mowafaq Tarif.

Judaizmus zastupovali rabíni Yitzhak Yosef, Rishon LeZion, hlavný sefardský rabín Izraela a predseda Vrchnej rady rabínov, a tiež rabín David Lau, hlavný rabín Izraela a predseda Rabínskeho veľkého súdu.

Spoločná globálna modlitba v hoteli King David bola vysielaná naživo. Po nej nasledovalo spoločneé vyhlásenie duchovných, v ktorom, okrem iného, odznelo: „V týchto búrlivých časoch stále počujeme rastúce hlasy proti rôznym spoločenstvám. Strach prebúdza nenávisť. Vírus však ovplyvnil celé ľudstvo bez ohľadu na náboženstvo, pohlavie a rasu. Naša viera zahŕňa aj vieru v solidaritu, a preto vyzývame všetkých občanov sveta, aby spojili svoje sily.“

Náboženská iniciatíva bola podporená i viacerými svetskými a náboženskými  inštitúciami - izraelským ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom vnútra, Svetovou radou náboženských vodcov a mnohými ďalšími organizáciami.