Social Services ÚZ ŽNO

Social Services UZ ŽNO bolo založené v roku 2011 ako samostatná  jednotka s odvodenou právnou subjektivitou od UZZNO.

Social services UZZNO je agentúrou zastupujúcou Claims Conference (ďalej CC), ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych a zdravotných  služieb pre preživších holokaustu, koordináciu jednotlivých grantov CC a tiež komunikáciu medzi CC a preživšími.

Aktuality z grantov CC nájdete tu:

http://www.claimscon.org/