SLOVENSKO SPOMÍNALO NA OBETE HOLOKAUSTU

SLOVENSKO SPOMÍNALO NA OBETE HOLOKAUSTU

Viacerými podujatiami si v dňoch 5.-9. septembra slovenská verejnosť pripomenula Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý pripadol na 9. septembra a na Slovensku je pamätným dňom. V roku 2018 uplynie 77 rokov odvtedy, ako vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) 9. septembra 1941 vydala Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex.

Približne 100 mien Židov, ktorí sa stali obeťami holokaustu, po prvý raz prečítali slovenské osobnosti 9. septembra 2009 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Išlo o ľudí z prvej vlny deportácie, do ktorej bolo zahrnutých vyše 57.000 Židov. Tradícia čítania mien obetí holokaustu sa dodržala aj v stredu 5. septembra 2018 v Bratislave.

V piatok 7. septembra sa o 14:30 pri Pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave uskutočnila pietna spomienka. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). 

Poslanci Národnej rady SR  (NR SR) 31. októbra 2001 schválili návrh zákona, ktorý určil nový pamätný deň SR. Stal sa ním 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Právnu normu predložil vtedy nezávislý poslanec Robert Fico v presvedčení, že si treba stále pripomínať obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.

Robert Fico si osvojil návrh už bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, ktorý sa zasadzoval za zavedenie tohto pamätného dňa. Rudolf Schuster ako prezident prisľúbil počas oficiálnej návštevy Izraela vo februári 2000, že bude presadzovať schválenie tohto zákona.

Vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) vydala 9. septembra 1941 Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Išlo o súhrnné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva. Židovský kódex v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva. 

O rok neskôr sa prikročilo k deportáciám židovských občanov do vyhladzovacích táborov. Nariadenie, nadväzujúce na dovtedy prijaté obmedzenia a zákazy, zásadne obmedzovalo občianske, náboženské a základné ľudské práva Židov. Židovský kódex, vypracovaný podľa nacistického vzoru, patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.

Pamätník holokaustu vybudovaný v Bratislave na mieste, kde pôvodne stála synagóga, slávnostne odhalili 28. augusta 1997. Jeho autorom je akademický sochár Milan Lukáč, úpravu priestranstva vrátane Steny spomienok navrhli architekti Peter a Lucia Žalmanovci.

Na fotke zľava: Minister obrany SR Peter Gajdoš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná a bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

msz

SLOVENSKO SPOMÍNALO NA OBETE HOLOKAUSTU