SAKRÁLNE LÁTKY A PRÍBEHY ICH TKÁČOK - VÝSTAVA VO VIEDNI

SAKRÁLNE LÁTKY A PRÍBEHY ICH TKÁČOK - VÝSTAVA VO VIEDNI
Aj keď až do počiatkov reformného hnutia ženy nezohrávali pri bohoslužbách aktívnu rolu, hrali a hrajú aj v tradičných komunitách  dôležitú úlohu - boli totiž tkáčkami: autorkami textílií, určených do synagóg.
 
Často zhotovovali závesy či obal na Tóru, spod ich rúk vychádzali aj iné vzácne sakrálne textílie. Išlo o nesmierne náročnú a zdĺhavú ručnú prácu. Niektoré ženy dokonca na výrobu Parochetu (závesu pre Tóru) použili svoje vlastné svadobné šaty (bolo to považované za mimoriadne micva). Vyšívané hebrejské nápisy "rozprávajú" príbeh tkáčky a jej rodiny, podávajú svedectvo o osobných aj historických udalostiach. 

Výstavu venovanú židovským sakrálnym textíliám a ich autorkám si môžete pozrieť až do 9. novembra 2014 vo viedenskom židovskom múzeu.

(Koll)