ROK 2014 - OSVIENČIM MAL VIAC AKO 1.5 MILIÓNA NÁVŠTEVNÍKOV

ROK 2014 - OSVIENČIM MAL VIAC AKO 1.5 MILIÓNA NÁVŠTEVNÍKOV

V roku 2014 prišlo do pamätníka-koncentračného táboru Osvienčim viac ako 1.5 milióna ľudí. Ide o rekordnú návštevnosť - pamätník doteraz v priebehu jediného roka nikdy  taký počet ľudí nenavštívil. 

Najviac návštevníkov prišlo z Poľska - 398 000. Nasledovala Veľka Británia so 199 000 návštevníkmi a USA s  92 000.  Piatu a šiestu priečku majú Nemecko a Izrael -  75 000 a 62 000. Viac ako  10 000 ľudí z celého sveta sa zúčastnilo výchovných projektov, seminárov, konferencií a exkurzií  v priestoroch pamätníka.

(Foto: americkí kadeti počas exkurzie v Osvienčime v rámci programu, ktorý ich má vzdelať o nebezpečenstvách totality.)  

(Koll)