Richard Duda: "Náročný rok skončil, čaká nás ešte vážnejšie obdobie"

Richard Duda: "Náročný rok skončil, čaká nás ešte vážnejšie obdobie"

Milí priatelia,

želám vám všetkým bezproblémový rok 2020. Dobré zdravie Vám všetkým – členom i nečlenom židovských obcí, ich priateľom a aj všetkým sympatizantom judaizmu.

Uplynulý rok bol turbulentný v každej oblasti. Nesledovať dianie v spoločnosti bolo prakticky nemožné. Dobrá správa striedala zlú a bilancia uplynulého roka by sa mohla použiť na meranie miery optimizmu a pesimizmu namiesto zaužívaného príkladu poloplného a poloprázdneho pohára. Tak, ako som to skonštatoval vo svojom príhovore na novoročnom stretnutí u pani prezidentky, všetci cítime, že sa spoločnosť mení. Nové technológie a ich produkt – sociálne siete pomohli nenávistným rečiam opustiť múry budov. Odkazy bez zaklopania vstupujú do našich príbytkov a preto máme (oprávnene) pocit, že prejavy nenávisti, v našom prípade antisemitizmus, sa dostali do nášho bezprostredného okolia. Na pokoji nám nepridali ani vyhlásenia mediálne známych antisemitov či do hneda zafarbené prejavy niektorých politikov na sklonku kariéry i tých, ktorí by sa vrcholovými politikmi chceli v najbližšom období stať. Neuvedomili si, že rozdúchavaním vášní a hľadaním nepriatela zodpovedného za všetko zlo neprilákajú do svojho politického košiara slušných občanov.  Možno práve radikálna rétorika sa pretavila do vandalských činov na sklonku roka.

Niečo sa musí zmeniť. Vývoj sa zastaviť nedá. Verím, že po silnejšom legislatívnom rámci prídu (a prvá lastovička je už na svete) aj súdne rozhodnutia, ktoré hulvátom a primitívom (a okrem iného páchateľom trestných činov) ukážu, že vo vyspelej spoločnosti neplatia pravidlá džungle ani krčmy IV. cenovej skupiny.

Začiatok roka sa bude niesť v znamení parlamentných volieb. Volebné prieskumy nám všetkým robia vrásky na čele. Ako inštitúcia do politického diania zasahovať nesmieme, voličmi extrémistických strán sa nikto z nás neobklopuje. Čo teda robiť? Pasívni ostať nesmieme a ani nechceme. Individuálne i kolektívne vieme aktívne poukazovať na prázdnosť nenávistných rečí, absenciu akéhokoľvek reálneho programu extrémistov a ich pochybnú minulosť častokrát poznačenú trestnou činnosťou. Nech už bude výsledok volieb akýkoľvek, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v úzkej spolupráci so židovskými obcami urobia všetko pre zabezpečenie bezpečnosti židovských komunít na Slovensku.

Okrem dobrého zdravia si teda vzájomne zaželajme aj nevyhnutnú dávku šťastia a nezlomnú vieru v schopnosť našincov zomknúť sa, v krízových obdobiach a rozhodujúcich chvíľach byť jednotnou silnou komunitou. Táto odveká schopnosť nás viackrát preniesla do krajších časov.

Nádherný občiansky rok 2020!

Richard Duda

predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí