Rekonštrukcie cintorínov v Šamoríne a Námestove

Rekonštrukcie cintorínov v Šamoríne a Námestove

Židovský cintorín v Šamoríne zrekonštruovali. Ruku k dielu priložili viacerí

Viacero subjektov sa podieľalo na rekonštrukcii a obnove židovského cintorína v Šamoríne. Zásluhu na nej nesie Ján Hevera z Mliečna. Iniciatíva prerástla do spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy a Židovskej náboženskej obce v Dunajskej strede. VÚC Trnava prispel sumou 50 tisíc eur. Mesto Šamorín získalo prostriedky vo výške 30 tisíc eur, za ktoré opravilo plot, vstupnú bránu a vyčistilo celú plochu cintorína. Opravu náhrobných kameňov, vrátane postavenia betónových základov, financovala ŽNO Dunajská Streda, ktorá celý projekt aj koordinovala.  Okrem hrobov patriacich zosnulým z miestnej židovskej komunity sa na cintoríne nachádza aj pamätník padlých počas 1. svet. vojny a hroby približne 10 padlých vojakov.

Začala sa rekonštrukcia židovského cintorína v Námestove, ktorý padol za obeť

Židovský cintorín na brehu Oravskej priehrady v Námestove, ktorý koncom minulého roka spustošili vandali, začali v apríli rekonštruovať. Desiatky pomníkov už v týchto dňoch opäť stoja na mieste.

Podľa predsedu občianskeho združenia Pamätaj, ktoré sa o cintorín stará už roky, Karola Kurtulíka obnovu podporili nielen ľudia zo Slovenska, ale aj z Izraela, Rakúska, Nemecka, Austrálie či Švajčiarska.

"Keď sme zistili, čo sa stalo, cez profil na sociálnej sieti som urobil ponuku na zbierku. Ľudia prispievali aj to málo, čo mali. Na účte je momentálne okolo 6000 eur. Mnohí ľudia sa angažovali aj tým, že poskytli kameru, webový priestor, dátové úložisko alebo napríklad elektromateriál," priblížil Kurtulík.

Pri oprave cintorína pomáhali aj skauti z 10. zboru v Trstenej.

Paralelne s obnovou cintorína sa tak začali aj výkopové práce pre nový kamerový systém. Podľa predsedu združenia je v pláne aj dobudovanie náznakového oplotenia. Rekonštrukcia by mala ďalej pokračovať do úspešného ukončenia