Reakcia na článok v Kulturblogu

Reakcia na článok v Kulturblogu

Včera sa slovenským facebookom šíril článok popierajúci udalosti druhej svetovej vojny. Uverejnený bol na Kulturblogu. S jeho obsahom sme sa zoznámili a môžeme konštatovať len toľko, že slovenskí popierači holokaustu majú oproti svojim západoeurópskym „kolegom“ viac ako 20 ročné meškanie. Argumenty uvedené v článku sú veľmi kostrbatým prekladom téz, ktoré v iných krajinách už zapadli prachom. Okrem množstva pravopisných chýb sa článok hemží celým radom surrealistických tvrdení, ako napríklad to, že plynové komory, ktoré dnes v Osvienčime stoja, boli postavené dodatočne na príkaz Sovietov. Nie sme si istí, či sa kulturblog zaujíma aj o osud autorov podobných textov. Viacero západoeurópskych súdov nechalo vypracovať znalecké posudky, ktoré ich tvrdenia do bodky vyvrátili. Nemá žiaden zmysel citovať literu zákona tam, kde boli prekročené hranice ľudskosti a zdravého rozumu. Žiaden trest totiž nevykompenzuje tú bolesť, ktorú pociťujeme, keď sa musíme pozrieť do očí tým, ktorí koncentračné tábory prežili a tým, ktorí v ňom prišli o svojich blízkych. Sústreďujeme sa preto na uchovávanie čo najväčšieho množstva priamych svedectiev, ktoré tu ostanú ako memento v časoch, keď popierači holokaustu svoje výmysly nebudú môcť povedať do očí preživším.

Veľmi nás však teší obrovská vlna podpory a razantného odsúdenia kulturblogu. Musíme si uvedomiť, že vždy budú v spoločnosti žiť jedinci ako Magát, či takí, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Našťastie si absolútna väčšina spoločnosti želá, aby ich bolo čo najmenej.

 

Richard Duda

predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku