Príhovor podpredsedníčky ÚZŽNO na Festivale spolupatričnosti

Priatelia, milé členky a milí členovia slovenských židovských komunít,

za normálnych okolností by si dnes Židia okolo táborového ohňa pripomínali koniec morovej epidémie, ktorá postihla aj žiakov slávneho židovského učenca Rabbi Akivu. Mŕtvych však v istej chvíli prestalo pribúdať a odvtedy si židovský národ koniec epidémie pripomína práve symbolom čistoty - ohňom. Dnes je odkaz sviatku veľmi aktuálny.

Ja však využijem iný symbol ohňa. Od nepamäti oheň spájal, zomkýnal ľud, okolo ohňa sa stretávali naši predkovia. Oheň nepozná sociálne rozdiely – prinášal svetlo a teplo do skromných príbytkov aj do honosných panských sídel.

Práve preto si pán rabín Zev Stiefel vybral oheň za motív Festivalu spolupatričnosti. Ústredný zväz myšlienku podporil. Dôvod je jasný - ambícia festivalu presne odzrkadľuje filozofiu ústredného zväzu – chceme ukázať, že sme schopní zjednotiť sa a okrem zábavy riešiť vážne veci spolu ako jedna komunita spájajúca členky a členov obcí a všetky smery a prúdy judaizmu.

Ďakujem iniciátorovi myšlienky za skvelý nápad aj pripomienku, že len zomknutá komunita dokáže posunúť kultúrny a hodnotový odkaz našich predkov aj budúcim generáciám.

Oľga Hodálová

podpredsedníčka ÚZŽNO