PRIESKUM: ŽIDIA MAJÚ STÁLE PRIVEĽKÝ VPLYV

PRIESKUM: ŽIDIA MAJÚ STÁLE PRIVEĽKÝ VPLYV

Viac ako štvrtina Európanov je presvedčená, že Źidia majú priveľmi veľký vplyv v podnikaní a finančnom sektore.

Takmer jeden zo  štyroch obyvateľov Európy je presvedčený, že Židia majú priveľký vplyv aj v oblastiach konfliktov a vojen na celom svete. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v utorok, ktorý pre spravodajskú televíziu CNN uskutočnila agentúra ComRes na vzorke 7092 ľudí v Británii, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Švédsku. V každej z uvedených krajín oslovili anketári viac ako 1000 respondentov.

Jeden z piatich opýtaných je presvedčený, že Židia majú príliš značný vplyv aj v mediálnej oblasti a politike. Približne jedna tretina opýtaných Európanov uviedla, že o holokauste, teda hromadnom vyvražďovaní židov nacistickým Nemeckom v období druhej svetovej vojny, nevie nič alebo takmer nič.

Približne jeden z 20 oslovených vo všetkých sledovaných krajinách povedal, že o holokauste nikdy nepočul, pričom od skončenia druhej svetovej vojny uplynulo necelých 75 rokov a na svete sú stále desaťtisíce ľudí, ktorí holokaust prežili.

Nedostatok povedomia o holokauste je podľa ComRes obzvlášť markantný medzi mladými Francúzmi, kde o tomto dejinnom období nikdy nepočul jeden z piatich opýtaných vo veku 18-34 rokov. V Rakúsku, ktoré je rodiskom vodcu nacistického Nemecka Adolfa Hitlera, o holokauste nikdy nepočulo 12 percent mladých z rovnakej vekovej kategórie.

V Rakúsku bolo tiež najvyššie percento respondentov, ktorí uviedli, že o holokauste vedia "len málo". Povedali to štyria z desiatich dospelých Rakúšanov. Na druhej strane polovica respondentov v šiestich európskych krajinách uviedla, že má o holokauste"slušné" poznatky, avšak len jeden z piatich opýtaných uviedol, že o tejto téme vie "veľa".

Väčšina opýtaných Európanov sa však zhodla na tom, že pripomínať si holokaust je dôležité, pričom dve tretiny z nich uviedli, že pripomínanie si holokaustu prispieva k tomu, aby sa niečo podobné už neopakovalo. Toto číslo je najvyššie v Poľsku, kde si to myslí až 80 percent respondentov.

msz