PRI JERUZALEME OBJAVILI CESTU Z RÍMSKYCH ČIAS

PRI JERUZALEME OBJAVILI CESTU Z RÍMSKYCH ČIAS

Izraelskí archeológovia objavili pri Jeruzaleme dláždenú cestu vystavanú pred 1900 rokmi v časoch starovekého RímaCesta bola široká šesť metrov a dlhá jeden a pol kilometra, oznámil to izraelský pamiatkový úrad.

 

Vedúca výskumu Irina Zilberbodová spresnila, že cesta vznikla v rokoch 130-135 občianskeho letopočtu. Objavená komunikácia mala evidentne spájať rímske osídlenie, ktoré existovalo v blízkosti dnes už zaniknutej obce Bayt Nattif s hlavnou cestou známou ako "Cisárska cesta", ktorá viedla medzi miestnymi osadami a Jeruzalemom.

 

Archeológovia medzi dlažobnými kameňmi našli okrem iného aj mince datované do rokov 67-41 o.l. Až do obdobia siahajúceho zhruba 2000 rokov dozadu bola väčšina ciest neupravenými chodníkmi. Rimania zaviedli dláždené cesty pre lepší pohyb svojho vojska a rýchlejšiu prepravu poľnohospodárskych plodín. Odkrytá cesta, ktorú vedci objavili vo februári, by mohla byť eventuálne sprístupnená pre verejnosť.

 

msz