Prezidentka Zuzana Čaputová v Ohel David

Prezidentka Zuzana Čaputová v Ohel David

Včera, 25. júla 2019 zavítala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová do domova seniorov Ohel David v Bratislave. Veľmi symbolicky skĺbila poctu dvom osobnostiam, ktoré svojím životom a postojmi majú čo povedať i súčasnej slovenskej spoločnosti. Dopoludnia si vo Francúzsku uctila pamiatku generála M. R. Štefánika, velikána z obdobia prvej svetovej vojny a formovania prvej Československej republiky, aby sa len krátko po návrate osobne stretla s jubilantom a priamym účastníkom protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny.

Stretla som sa výnimočným človekom, pánom Alexandrom Bachnárom, priamym účastníkom protifašistického odboja. Zablahoželala som mu k jeho blížiacim sa stým narodeninám. Boli to silné a dojímavé chvíle,“ skonštatovala po stretnutí s oslávencom prezidentka Slovenskej republiky.

Pán Bachnár naozaj žil a žije naplno. Jeho životné kapitoly sú dôkazom o stálosti vyznávaných hodnôt. Presvedčenie o nutnosti aktívneho boja so zlom ho viackrát dostalo do hraničných situácií. Alexander Bachnár je dnes posledným žijúcim veliteľom slávnej židovskej jednotky bojujúcej v Slovenskom národnom povstaní. Skupina sa zrodila v koncentračnom a pracovnom tábore Nováky, tajne zhromažďovala zbrane a udržiavala kontakty s partizánmi v okolí. Po vypuknutí SNP bol veliteľom 600 člennej roty, ktorá sa pridala k povstaleckým partizánom.

Predstava, že po vojne bude spoločnosť rovnostárska a spravodlivá vydržala pánovi Alexandrovi do politických procesov na začiatku päťdesiatych rokov. Vtedy sa po prvýkrát pre svoje názory ocitol v zváračskej dielni v Dimitrovke. Ani rok 1968 nedokázal rozkolísať jeho stabilným hodnotovým ukotvením, čím si vyslúžil označenie „pravicový antisocialistický element“. Po zmene režimu pôsobil Alexander Bachnár vo funkcii tajomníka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, neustále sa chcel podieľať na rozvoji občianskej spoločnosti.

„Dnešným mladým by som povedal, že oni si dnes svojím hlasovaním vo voľbách budujú to, čo budú osobne prežívať o desať, dvadsať rokov,“ neodpustil si na stretnutí pán Alexander krátke politické intermezzo.

Pani prezidentka si okrem gratulácie prezrela Ohel David, podiskutovala s jeho obyvateľmi a veľmi ocenila vysokú úroveň starostlivosti a poskytovaných služieb. Krátko po návšteve sa Zuzana Čaputová k prežitým chvíľam v zariadení Ohel David vyjadrila na sociálnych sieťach i týmito myšlienkami: Aj napriek úctyhodnému veku a pohnutému osudu, je pán Bachnár v obdivuhodnej kondícii. Jeho životný príbeh je nesmierne inšpiratívny. Podobne aj príbehy mnohých ďalších klientov domu seniorov Ohel David, ktoré som dnes počula. Je dôležité pre nás všetkých o nich vedieť, venovať im pozornosť a na utrpenie, ktorým si prešli, nikdy nezabudnúť.“

Fotografie v článku: www.prezident.sk

Prezidentka Zuzana Čaputová v Ohel David
Prezidentka Zuzana Čaputová v Ohel David
Prezidentka Zuzana Čaputová v Ohel David