PREZIDENT KISKA PRIJAL ZÁSTUPCOV CIRKVÍ

PREZIDENT KISKA PRIJAL ZÁSTUPCOV CIRKVÍ

Spoločnosť potrebuje počuť hlas cirkvi a politici musia tento hlas zosilňovať. Vyhlásil to na stretnutí s predstaviteľmi cirkví na Slovensku prezident SR Andrej Kiska. Cirkvám a jej dobrovoľníkom poďakoval za prácu. Židovskú komunitu na Slovensku zastupoval predseda ÚZŽNO Igor Rintel, ktorý vystúpil aj s prejavom.

Náboženstvá podľa Kisku spájajú rovnaké hodnoty ako láska, porozumenie, odpúšťanie či pokora a tie by mali spájať aj všetkých ľudí. Poukázal, že aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí zneužívajú náboženstvá na šírenie extrémizmu či terorizmu. "To ale nesmie pomýliť ľudí," vyhlásil Kiska. Za najväčšie nebezpečenstvo považuje hlava štátu polarizáciu spoločnosti. "Opakovane vo svojich príhovoroch vyzývam ľudí na vzájomné porozumenie a odpúšťanie. K snahe porozumieť slovám a činom iných ľudí," povedal Kiska.

Prezident poukázal aj na nespokojnosť ľudí so spravodlivosťou na Slovensku. "Ľudia sú často nespokojní s tým, že si nie sme rovní pred zákonom," poznamenal a zdôraznil potrebu odpúšťania. "Kde niet odpúšťania, niet spravodlivosti," pomohol si Kiska slovami pápeža Františka. Spravodlivosť podľa neho treba vyžadovať, no netreba zabúdať na odpustenie. 

Náboženskú slobodu v demokratickom Slovensku vyzdvihol aj Igor Rintel. "Aj naša malá skupina na Slovensku, ktorá je jedna z mála nekresťanských, má rovnaké práva ako naši väčšinoví partneri," povedal s tým, že všetky ľudské bytosti sú jedna rodina. "Napriek teologickým rozdielom považujeme my, Židia, kresťanov za našich partnerov, blízkych spojencov, priateľov a bratov v spoločnom úsilí o lepší svet požehnaný mierom, sociálnou spravodlivosťou a bezpečnosťou," zdôraznil Rintel.

Varoval tiež pred extrémizmom, za barbarstvo označil radikálne odnože islamu. "Ohrozujú celosvetovú bezpečnosť a celkovo celosvetový mier a konkrétne ohrozujú kresťanské a židovské komunity vo svete," uviedol a vyzval "všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa spojili v boji proti tomuto zlu". Odsúdil každé násilie voči komukoľvek aj činy vandalizmu. "Verím, že naša židovská komunita v spolupráci s kresťanskými prispieva na Slovensku k znášanlivosti a tolerancii a k onomu biblickému miluj blížneho svojho. Usilujme sa nachádzať ďalšie spôsoby, ktoré nám umožnia zlepšovať svet spoločne," uzavrel.

Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský súhlasí, že občanom nepristane bojovať proti tomu, čoho sa boja a čo nenávidia, ale viac im svedčí rozvíjať to, čo považujú za vzácne. "Atmosféra našej spoločnosti je, žiaľ, plná konfliktov, sporov, súperení," poukázal s tým, že treba spolu vychádzať napriek rozdielnym názorom. "Treba sa snažiť o lásku namiesto nenávisti. Nenechať sa zatiahnuť do špirály boja, hnevu a rozhorčenia, to je výzva," vyhlásil.

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a šéf Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik ocenil, že cirkvi môžu na Slovensku slobodne šíriť Božie slovo. Zdôrazňuje potrebu žiť v pokoji, čo ale neznamená zatvárať si oči pred krivdami, nemorálnosťou a nespravodlivosťou. "Je veľmi dôležité vyvarovať sa ľahostajnosti, povrchnosti a nedôslednosti. A naopak, využiť každú príležitosť na to, aby sme konali a hľadali spravodlivosť a nezanedbávali ani vzdelávanie a výchovu nových generácií," uviedol. 

Pozrite sa aj našu reportáž.

msz

PREZIDENT KISKA PRIJAL ZÁSTUPCOV CIRKVÍ
PREZIDENT KISKA PRIJAL ZÁSTUPCOV CIRKVÍ
PREZIDENT KISKA PRIJAL ZÁSTUPCOV CIRKVÍ