Prekvapenia v Ohel David

Preßburger Klezmer Band  opäť raz vyčaril úsmev na tvárach klientov i zamestnancov Ohel David. Pred viac ako 20 rokmi stáli (a hralI) pro zrode tohto zariadenia.

Teraz prišli osláviť koniec obmedzujúcich opatrení, vďaka ktorým sa podarilo ochrániť klientov pred vážnou hrozbou. Oľga Hodálová, podpredsedníčka ÚZŽNO vyslovila úprimné slová vďaky personálu za ich doslova heroický výkon v uplynulom období. Pani riaditeľke, Martine Kotúčkovej, okrem poďakovania a kytice odovzdala aj kľúče od osobného auta, ktoré prispeje k zefektívneniu činnosti ohelu.

Kapele Preßburger Klezmer Band želáme stovky úspešných koncertov a Ohelu David bezstarostné a slobodné leto bez obmedzení a najmä veľa zdravia klientom i všetkým zamestnancom.