Prejav predsedu ÚZŽNO na novoročnom prijatí u pani prezidentky

Prejav predsedu ÚZŽNO na novoročnom prijatí u pani prezidentky

Vaša excelencia, vážená pani prezidentka,

 

v mene Ústredného zväzu židovských náboženských, jednotlivých židovských obcí a celej židovskej komunity na Slovensku Vám želám v roku 2020 v prvom rade dobré zdravie a veľa šťastných chvíľ v kruhu Vašich najbližších. Vám, a tým aj celému Slovensku, želám veľa správnych štátnických rozhodnutí.

            Ďakujem za pozvanie na toto novoročné stretnutie. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností sa dnes svojich rozhovoroch s Vami určite vyjadria k tým najdôležitejším udalostiam v roku 2020 a ohliadnu sa i za uplynulým rokom.

Slovensku sa na sklonku roka nevyhli smutné udalosti. Zhanobenie dvoch židovských cintorínov ukázalo, že od slov k činom naozaj nie je ďaleko, že verbálne prejavy nenávisti sa môžu pretaviť do deštruktívnej sily. Tesne pred koncom roka sa terčom násilného útoku stalo 5 bratov rádu dominikánov. Odsúdeniahodný násilný akt potvrdzuje, s akou ľahkosťou prejavy nenávisti opúšťajú virtuálny priestor. Reakcie na udalosti dokazujú, že Slovensko sa v súčasnosti nachádza na rázcestí - a len nasledujúce obdobie ukáže, či ustrnieme  na úrovni nezrelej spoločnosti, kde slepé úsilie o garantovanie bezhraničnej slobody prejavu šliape po právach iných, znižuje dôstojnosť niektorých skupín občanov a robí pre nich z našej krajiny smutné miesto na život. Zodpovední politici, fungujúce inštitúcie a  kvalitné školstvo dokážu Slovensko posunúť na úroveň vyspelej demokratickej spoločnosti, kde sa klamstvo či prejavy zlovôle nebudú vydávať za názor.  Dovoľte mi preto, vážená pani prezidentka, vyjadriť vám hlbokú vďaku za Vaše okamžité nekompromisné odsúdenie násilia. Ďakujem za rovnako jasné stanovisko i Vám, vaša excelencia, pán arcibiskup Zvolenský.

Začiatok roka sa bude niesť v znamení parlamentných volieb. Nikomu z nás neprináleží manipulatívne vstupovať do predvolebného diania. Sme však súčasťou tejto spoločnosti a našou každodennou činnosťou je práca s ľuďmi – ich každodenné problémy sú i našimi problémami a všetky aktuálne spoločenské výzvy sú i našimi výzvami. Bude nám cťou, ak občianska spoločnosť prijme našu úprimnú ponuku pomáhať všetkým demokratickým silám - a to  zdôrazňovaním zodpovednej účasti vo voľbách.  

Zastupujem židovské náboženské obce na Slovensku – teda komunitu, ktorá na tomto území žije po stáročia. I naďalej si jej členovia želajú prispievať svojím tvorivým potenciálom k rozvoju slovenskej spoločnosti. Veríme, že vývoj v našej vlasti na tom nič nezmení. Existuje stará, stále však aktuálna židovská múdrosť. Učený rabín raz povedal: „všetko je inak“. Nebol by som správnym reprezentantom židovského etnika, ak by som príhovor neukončil rečníckou otázkou, ktorá však vyjadruje túžbu jeho príslušníkov: Prečo by všetko nemohlo by inak a lepšie?

Ďakujem za pozornosť a želám nádherný rok 2020