PREČO SA ŽIDIA MODLIA VŽDY ČELOM K JERUZALEMU

PREČO SA ŽIDIA MODLIA VŽDY ČELOM K JERUZALEMU

Nech sú Židia na ktoromkoľvek mieste na svete, ich srdcia a modlitby sú upreté k Jeruzalemu. Dôvod, prečo tomu tak je, má viac než dvetisícročnú históriu a počas nej sa Deti Izraela stále túžili vrátiť do krajiny svojich otcov.

V Žalmoch nájdeme napísané: „Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.“ (Žalmy, 137:5) Zabudnúť na Jeruzalem by pre Židov znamenalo úplne sa vzdať svojej identity. A naopak, spomienka na Jeruzalem je jedným z najhlbších prejavov židovskej podstaty.

Na rozdiel od iných národov, ktoré počas histórie čelili exilu, Židia nikdy neprestali veriť a túžiť po návrate do krajiny svojich predkov. A táto túžba stále rastie. Židia sa pomaly vracajú do Izraela, aby prežívali nielen jeho slávnu históriu, ale pomáhali vybudovať jeho novú a modernú tvár.

Prečo práve Jeruzalem?

Židia, pri modlitbe obrátení smerom k východu, sa nielen otáčajú k hlavnému mestu Zasľúbenej zeme, ale zároveň ich srdcia a duše smerujú k ich vlastným koreňom, k ich duchovnému centru. Najprv sa teda obracajú a zameriavajú na Izrael, potom na Jeruzalem a nakoniec ich myšlienky spočinú na Západnom múre – mieste, kde kedysi stál Chrám. To je to miesto, kde sa duša stretá so svojím Stvoriteľom, zdrojom života celého ľudstva. Jeruzalem je teda prirodzeným ohniskom všetkých židovských modlitieb.

V časoch kráľa Šalamúna prichádzali národy sveta k Chrámu, aby priniesli obete a získali tak spojenie so Stvoriteľom. Jedinečná posvätnosť mesta Jeruzalem bola známa nielen medzi Židmi, ale vo všetkých krajinách. Podľa tradície bol prvý stvorený kameň použitý ako základný kameň pri stavbe Chrámu. Tento posvätný kameň nachádzajúci sa na najposvätnejšom mieste je teda prvým hmotným spojením medzi Stvoriteľom a našim svetom. Spája ľudského ducha a jeho Zdroj. Je to doslova základ, na ktorom bol postavený tento svet.

A prečo treba byť „obrátený na východ“?

Aj v dnešnej dobe, tak ako už mnohokrát v dejinách, sa zraky celého sveta upínajú k Východu. A naozaj, Izrael zapĺňa prvé stránky novín a je častou témou v televízii i na internete. Ľudia sa stále obracajú smerom k Jeruzalemu. A prečo celý svet zaujíma Východ a malý kúsok zeme, ktorý jeden malý národ nazýva svojím domovom?

Zatiaľ sú Židia obrátení telesne i duchovne k svojej vlasti, zvyšok sveta tiež akosi prirodzene chápe tajomstvo a úlohu Jeruzalema ako najsvätejšieho miesta na celom svete, základného kameňa a spojenia ľudstva s Bohom. Takýmto spôsobom národy sveta vytvárajú vlastný most so svoju minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Obrátením sa na Východ smeruje celé ľudstvo k svojmu osudu.

Peter Godovič/msz