POZVÁNKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

POZVÁNKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Židovská náboženská obec v Komárne pozýva osláviť Európsky deň židovskej kultúry. Akcia sa bude konať V Židovskom kultúrnom a komunitnom centre na ulici Eötvösa 15 v nedeľu 26. augusta 2018

Program: 

11:00     Prežívaj! – V rámci tejto aktivity navštívia deti i dospelí židovskú domácnosť, ktorú sme na tento  účel vytvorili.

Program pomocou hravých a interaktívnych prostriedkov prezentuje život súčasnej židovskej rodiny, ako aj tie podobnosti a rozdiely, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi domácnosťou veriacej židovskej a nežidovskej rodiny. Účastníci programu dostanú virtuálnu pozvánku do židovskej “domácnosti” a počas tejto návštevy  vďaka otázkam a hravému spôsobu získajú základné poznatky o tradíciách a židovskej identite. Účastníci sa hrajú, rozprávajú, pýtajú sa, zamyslia sa, dokonca upečú aj koláč, ktorý si nakoniec vezmú so sebou domov. Sprievodcom je Juci Kőszegi(Bálint Ház, Budapešť).

12:00  Kóšer obed pre vopred registrovaných účastníkov (kile [at] menhaz.sk, do 21. augusta 2018).

13:15  Blížia sa vysoké sviatky – prednáška Pétera Deutscha, rabína synagógy na Bethlenovom námestí v Budapešti

14:00  Príbehy – literárne pásmo spojené s promóciami kníh

Hostia:

Magdaléna Hrbácsek-Noszek – pedagogička Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prekladateľka knihy Židovská žena autorky Andrey Coddington do maďarského jazyka

Milan Richter, slovenský židovský básnik

Lajos Szarka, historik – autor knihy Denník Bösky Simon (prvej Miss Hungary)

15:45   Odovzdanie cien Kehila

16:00   koncert Komorného orchestra v Komárne na pamiatku obetí II. svetovej vojny

  • Sólo: Ilona Becse Szabó, soprán
  • Diriguje: Szabolcs Medveczky

......................................................................................................................................

Mosty - Gešarim v Liptovskom Mikuláši

Miestna synagóga  hostí už 27. ročník tradičného významného podujatia – MOSTY GESHARIM 2018. Podujatie sa uskutoční dňa 14. augusta 2018 o 19.30 h v synagóge v Liptovskom Mikuláši. Podrobný program nájdete v priloženej pozvánke.

......................................................................................................................................

Výstava fotografií v Múzeu holokaustu v Seredi

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy fotografií izraelského fotografa a filmára:

Jose Andrés Lacko: REMEMBRANCE

 S fotografovaním židovskej komunity žijúcej v Maďarsku a na Slovensku  začal J. A. Lacko koncom sedemdesiatych rokov. Výstava ´Remembrance´, s podtitulom ,a living dialog´, predstavuje osobný výber autora zo svojej tvorby. Poukazuje na tradičné a moderné spôsoby vnímania historickej pamäte a vytvárania jej kontinuity.

Vernisáž sa uskutoční 12. septembra 2018 o 18:00 hod. v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi na Kasárenskej ulici 1005.

msz

 

 

POZVÁNKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
PrílohaVeľkosť
PDF icon mosty_2018_pozvanka.pdf1.13 MB