POZVÁNKA NA KONCERT DO NOVÝCH ZÁMKOV

POZVÁNKA NA KONCERT DO NOVÝCH ZÁMKOV
21/09/2014 - 17:00

Záverom cyklu spomienkových a kultúrnych podujatí pri príležitosti 70.výročia deportácií Židov z južných oblastí Slovenska bude v nedeľu dňa 21.septembra 2014 o 17.00 hod. v novozámockej Synagóge koncert „Posolstvo lásky v židovskej kultúre“ v podaní AndreaS kvarteta. Koncert je tiež súčasťou celoslovenského programu Týždňa židovskej kultúry. Pri tejto príležitosti budú vyhlásené aj výsledky literárnej súťaže „Stratení susedia – žili medzi nami“, ktorú pre študentov stredných škôl pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja vypísali

·         Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch,

·         Židovská náboženská obec v Nových Zámkoch a

·         Dokumentačné stredisko Holokaustu v Bratislave.

Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.