POZVÁNKA - KLADENIE "STOLPERSTEINOV" V BRATISLAVE

POZVÁNKA - KLADENIE "STOLPERSTEINOV" V BRATISLAVE
22/09/2014 (Celý deň)

Príďte sa pozrieť  na ukladanie spomienkových kameňov, tzv. "Stolpersteine" v Bratislave  na troch rôznych miestach počas krátkych ceremónií v pondelok 22. 9. 2014 od 11:30 hod.

Program:

11:30 - Palackého 4 - rodina Mayerovcov

12:00 - Gorkého 11 - Fridrich Weinwurm, významný architekt

13:00 - Hlboká cesta 3 - rodina významného architekta Ignáca Vécseia

Udalosti sa zúčastnia a dvojicu Weinwurm+Vécsei predstavia súčasní renomovaní architekti Peter Gero, Henrieta Moravčíková a Štefan Šlachta. Predstavená bude  nová knihu od H. Moravčíkovej Friedrich Weinwurm. Architekt/Architect, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart len pred pár dňami. Na ukladaniach sa zúčastňuje starostka bratislavského Starého Mesta Tatiana Rosová aj zástupcovia Židovskej obce.

Stolpersteine ležia v 18 krajinách Európy a dnes je ich takmer 50 000. Na Slovensku projekt začal v roku 2012 a dnes leží 35 týchto spomienkových kameňov v 7 mestách a obciach. 

Neskôr popoludní sa budú  Stolpersteine klásť aj v  Častej o 16:30 na Hlavnej ulici č. 5 a 167.

Podujatie organizuje občianske združenie   Antikomplex.sk. Združenie ďakuje za pomoc Marošovi a Linde Borským, Petrovi Gerovi, Petrovi Marákymu, Henriete Moravčíkovej, Petrovi Salnerovi a Štefanovi Šlachtovi a víta miestne iniciatívy v rôznych oblastiach Slovenska, ktoré sa chcú zapojiť do projektu.

 

​ ​