POZVÁNKA DO KOMÁRNA - PAMÄTNÝ DEŇ HOLOKAUSTU

25/01/2015 - 14:30

Pamätný deň holokaustu vyhlásený OSN a TuBiSvat

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou pozýva každého záujemcu na svoje podujatie pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu vyhláseného OSN a sviatku TuBiSvat.

Miestokonania: Komárno, Útulok (Menház)

Termín: 25. januára 2015, 14:30

Prednášky:

  • Katarína Repasová (Komárňanský archív Ministerstvavnútra SR): Arizácia židovského majetku – nové informácie získané z dokumentov komárňanského archívu
  • Attila Simon (Univerzita JánaSelyeho): Maďarské časy na Hornej zemi 1938-1945 – Prvá viedeňská arbitráž a jej následky – prezentácia najnovšej knihy autora z hľadiska Židovstva

Ovocie v Klube Shalom pri príležitosti sviatku TuBiSvat

Program sauskutoční v rámci Akadémie Ármina Schnitzera s podporou Národného kultúrneho fondu.