POZVÁNKA DO KOMÁRNA - EURÓPSKY DEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

POZVÁNKA DO KOMÁRNA - EURÓPSKY DEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
14/09/2014 (Celý deň)

ŽNO v Komárne už tradične usporiada program pri príležitosti Európského dňa
židovskej kultúry. Záujemci sú vítaní  14. septembra 2014 v nedeľu.

10:30 Regionálne stretnutie židovských náboženských obcí a komuníty
Diskusia okolo okrúhleho stola s predstaviteľmi malých a veľkých náboženských obcí
v záhrade Menházu

12:00 Košerný obed v stane
Predbežná registrácia na adrese kile [at] menhaz.sk je nutná do 7. septembra.

13:30 Gilgul
Prezentácia knihy dr. Györgya Ságiho.

14:15 V očakávaní sviatkov
Predstaví sa rodina Míšu Kapustina – nového bratislavského reformného rabína.

15:00 Tajomná svadba
Prednáška Zsuzsanny Toronyi, pracovníčky Maďarského židovského archívu.

15:45 Odovzdávanie cien Kehila a Kehila Haver

16:00 Koncert v synagóge – Asociácia náročného diváka (Bratislava)
Posolstvo lásky v židovskej kultúre – Toujours lamour

Vstup na všetky programy je voľný!

Každý záujemca je srdečne vítaný!

Program organizuje ŽNO v Komárne. (Tel.: 00421-35-7731-224, 0036-20-358-86-76, e-mail:
kile [at] menhaz.sk). Vyhradzujeme si právo zmeny programu.
Podujatie podporili: mesto Komárno, Nitriansky samosprávny kraj, JHF, JDC, NKA, Nadácia
EZRA, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, NCSSZI, Vláda Slovenskej republiky –
program národnostných menšín 2014